Platform Openbaar Groen

Wat is het Platform Openbaar Groen?

Het Platform Openbaar Groen is een organisatie van Centrum Duurzaam Groen in samenwerking met de provincie Limburg.

Het platform biedt gemeentelijke verantwoordelijken de mogelijkheid om informatie over de inrichting en het beheer van openbaar groen in te winnen en kennis en ervaringen met collega’s uit te wisselen. De thema’s van het platform worden bepaald door de noden van het werkveld.

Het platform richt zich in de eerste plaats tot de gemeentelijke groenambtenaar. Bij de uitvoering van het groenbeheer zijn echter vaak zowel de milieuambtenaar als de verantwoordelijke van de technische dienst betrokken. Daarom worden ook zij uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van het platform.

Voor vragen en suggesties in verband met het Platform Openbaar Groen, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.