Infosessies pesticidenreductie

Infosessies pesticidenreductie

Het pesticidenreductiedecreet, dat in werking trad op 1 januari 2015, regelt het pesticidengebruik door openbare besturen, openbare diensten en bedrijven. Het decreet heeft tot doel om het gebruik van schadelijke stoffen in onze directe leefomgeving sterk terug te dringen en zo gevoelige groepen als kinderen, ouderen en zieken zo min mogelijk in contact te laten komen met deze gifstoffen.

Naast de openbare besturen, waar de uitwerking van het decreet intussen meer en meer ingeburgerd geraakt, worden ook openbare diensten verplicht om na te gaan denken over hun pesticidengebruik. Scholen, universiteiten, kinderdagverblijven, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, recreatiedomeinen, sportcomplexen enzoverder, ze worden allemaal gecatalogeerd als openbare dienst. Toch merken we op dat veel van deze diensten niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de veranderde regelgeving en met heel wat vragen zitten.

In opdracht van de provincie Limburg organiseert Centrum Duurzaam Groen vzw enkele infosessies rond het nieuwe pesticidenreductiedecreet. De sessies hebben tot doel om ruime informatie te geven over de gevolgen van de nieuwe regels rond pesticidengebruik voor de verschillende openbare diensten en de manieren waarop je als openbare dienst het groenbeheer kan aanpassen om eventuele problemen met onkruiden binnen de wetgeving onder controle te houden. 

De sessies gaan door op verschillende data en worden verspreid ingericht doorheen Limburg.

Inschrijven is verplicht, maar gratis en kan hier.