Vorming info

Fytolicentie: veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen
vrijdag, september 20, 2019
09u00 - 16u00

Bij het gebruik van gewasbescherming is de bescherming van de gebruiker een belangrijk aandachtspunt. Maar ook de impact op het milieu van deze chemische middelen moet tot een absoluut minimum herleid worden. Dit kan enkel door het respecteren van een aantal basisregels en een correcte uitvoering van de behandelingen. Bovendien zijn een aantal wettelijke bepalingen vastgelegd. Na deze opleiding bent u in staat om in de praktijk op een veilige en milieubewuste manier om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen. U kan de juiste hoeveelheid spuitvloeistof correct aanmaken, de driftreducerende spuittechnieken toepassen en op een veilige manier omgaan met spuitoverschotten. U kent de risico's voor het milieu bij chemische behandelingen en kan die milieu-impact tot een minimum reduceren.

Deze opleiding is een samenwerking tussen Escala en Centrum Duurzaam Groen, met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij en Agrocampus en is erkend als bijscholing in het kader van verlenging Fytolicentie.

 

Inhoud

 • Wettelijke bepalingen gebruik en opslag van gewasbeschermingsmiddelen (P1 - P2)
 • Persoonlijke bescherming van de gebruiker
 • Milieurisico’s: drift, puntvervuiling, vervluchtiging, en hoe impact beperken
 • Bufferzones, driftreducerende maatregelen
 • Maatregelen bij de bereiding van de spuitvloeistof
 • Berekenen en aanmaken van de spuitvloeistof
 • Aandachtspunten tijdens het spuiten
 • Behandeling van spuitresten
 • Spoelen en opbergen van het spuittoestel
 • Behandeling van lege verpakkingen en vervallen middelen

 

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk.
 • Doelgroep: Leidinggevenden en uitvoerende medewerkers van groendiensten, Leidinggevenden en uitvoerende medewerkers in openbaar groen, Tuinaannemers en hun medewerkers
 • Kennis: beschikken over een Fytolicentie P1 of P2 en hebt dus minstens een basiskennis rond gebruik van chemische gewasbescherming.
 • Catering: koffie, water en een broodje worden aangeboden
 • Prijs: 50 euro excl btw per deelnemer
 • Maximaal 25 deelnemers!

 

Belangrijk: deze opleiding is erkend door de Vlaamse Overheid in het kader van de bijscholingen voor de verlenging van de fytolicentie. Om uw aanwezigheid te kunnen registreren dient u in het bezit te zijn van uw elektronische identiteitskaart. Om geldig te zijn als erkende bijscholing voor de verlenging van uw fytolicentie dient u de volledige cursus tot het einduur te volgen.

 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0470 210 867.