Vorming info

Overheidsopdrachten: een groen en duurzaam bestek
donderdag, mei 16, 2019
09u00 - 16u00

Het verduurzamen van overheidsopdrachten is één van de speerpunten van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten. Vanuit de voorbeeld- en sturende functie van de (aanbestedende) overheid wordt ingezet op:

 • groen/ecologisch verantwoord aankopen
 • maatschappelijk verantwoord (sociaal) aankopen
 • innovatief aankopen

Deze sessies gaan in op het wat, waarom en hoe van duurzame overheidsopdrachten. We belichten de verschillende aspecten van duurzame overheidsopdrachten, gaande van  functionele technische specificaties (prestatie-eisen) over keurmerken (labels) en levenscycluskosten tot duurzame selectiecriteria, gunningscriteria en contractuele bepalingen.

Zowel het (nieuwe) wettelijk kader als de beleidscontext komen aan bod. We hebben ook aandacht voor goede praktijken en maken u er wegwijs in.

 

Inhoud

 • Inleiding
 • Duurzame overheidsopdrachten: wat en waarom?
 • Verloop van een overheidsopdracht
 • Hoe duurzaam aanbesteden
 • Voorwerp van de opdracht
 • Duurzame technische specificaties
 • Keurmerken en labels
 • Duurzame selectiecriteria
 • Duurzame gunningscriteria
 • Duurzame uitvoeringsvoorwaarden
 • Link met het voorwerp van de opdracht
 • Hulpmiddelen voor duurzaam aanbesteden
 • Handleidingen en online informatie
 • Wettelijke verplichting om duurzaam aan te besteden
 • Case study
 • Doorheen de opleiding voldoende opportuniteit tot vraagstelling, intervisie en ervaringsuitwisseling

 

Praktische info

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: Deze opleiding richt zich naar medewerkers die instaan voor de opmaak van overheidsopdrachten in het algemeen binnen de social profit of de publieke sector en medewerkers van (milieu)diensten die het aspect duurzaamheid extra ter harte willen nemen.
 • Voorkennis: vertrouwdheid met overheidsopdrachten is aangewezen
 • Catering: wij zorgen voor koffie en water en een broodje
 • Kostprijs: 130 euro per persoon
 • Maximaal 15 deelnemers