Vorming info

Kleine landschapselementen (KLE’s) leren herkennen en beheren
00u00 - 00u00

U ontdekt de historiek en het nut van houtkanten en andere kleine landschapselementen (KLE’s), vroeger en nu.  U leert ook de meest voorkomende struiken en bomen herkennen. Vervolgens behandelt de lesgever het verband tussen KLE’s en:

• trage wegen
• landbouw
• cultuurhistorische functie
• economisch belang
• bron van energie
• biodiversiteitswaarde
• landschappelijk belang (van een statisch naar een dynamisch landschap)

Tijdens het tweede deel van de dag maakt u een wandeling waarin verschillende praktijkvoorbeelden aan bod komen. Na deze opleiding bent u in staat om het landschap beter te lezen.

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of ter plaatse.
Duur: 1 dag van 6 uur opleiding
Doelgroep: iedereen met interesse in het landschap en de natuur
Catering: koffie, thee en water worden voorzien (broodjes mogelijk op bestelling)
Kostprijs: op aanvraag

Voor inlichtingen over een vorming Kleine landschapselementen leren herkennen en beheren, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

EHBO in het buitengebied - Erkenningsregeling bosexploitatie
00u00 - 00u00

Tijdens deze opleiding, speciaal op maat voor werknemers actief in het buitengebied, leert u hoe eerste hulp te bieden bij ongevallen. Werken in het buitengebied betekent vaak een moeilijkere toegankelijkheid van de hulpdiensten tot de plaats van het ongeval. Het toepassen van de gepaste eerste hulp is daarom zeer belangrijk.

 

Volgende aspecten komen onder andere aan bod tijdens de opleiding:

 

• Algemene benadering van levensbedreigende situaties
• Het ABC van de reanimatie
• Het correct briefen aan de hulpdiensten
• Bloedingen - wondverzorging - eenvoudige verbanden
• Praktische richtlijnen bij breuken, ontwrichtingen, spierscheuren
• Wat bij hersenschudding, hyperventilatie en flauwvallen?
• Zonneslag, hitteslag, onderkoeling en elektrocutie

 

Deze opleiding is erkend als permante vorming in het kader van de Erkenningsregeling Bosexploitatie. Na de opleiding ontvangt u het attest ‘EHBO initiator’.
Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training).

 

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of ter plaatse
Duur: 1 dag
Kostprijs: op aanvraag (min. 8 - max. 15 deelnemers)
Doelgroep: erkende bosexploitanten en houtkopers en iedereen die regelmatig in het buitengebied werkt

 

Voor inlichtingen over een vorming EHBO in het buitengebied op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Boomslepen met het trekpaard: kennismaking - 6 u
00u00 - 00u00

Het inzetten van trekpaarden in de bosbouw is een efficiënte en publieksvriendelijke manier van bosbeheer. Paarden zijn nuttig in moeilijk toegankelijke terreinen waar de bodem en opstanden gespaard moeten blijven. Door de grote wendbaarheid en de geringe bodemdruk blijft de bodem ongestoord en wordt bodemverdichting voorkomen. Met trekpaarden worden boomstammen uit het bos gesleept tot op de brandweg. De trekpaarden worden ook ingezet voor het uittrekken van exoten (bv. Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik). Het uittrekken van opslag met exoten is de beste vorm van bestrijding. Je verwijdert de zaadbomen en er komen weinig bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaten, aan te pas.

Het transporteren van materialen in en uit het bos en het opruimen van kronen brandhout kan met  paard en forwarder (een speciaal transportvoertuig om hout, materialen, takken … te transporteren in bossen). Het gebruik van trekpaarden is zeer publieksvriendelijk en draagt bij tot het milieuvriendelijk imago van de opdrachtgevers.
 

Werken met oude werktuigen met het trekpaard. Bewerken en zaaiklaar leggen van het veld (2 dagen)
00u00 - 00u00

Tijdens deze nostalgische maar ook innovatieve dag zal u leren om uw akkers en velden voortaan te bewerken zoals vroeger. U maakt kennis met de Belgische trekpaarden en hun geschiedenis.

 

U zult onder andere leren rijden met kordeel, cultiveren, ploegen en eggen. In het innovatieve gedeelte maakt u kennis met de nieuwste technieken en werktuigen.

 

Uitbreiding van deze cursus is mogelijk naar inzaaien en oogsten met oude werktuigen of werken met moderne paardentractie.

 

Deze opleiding wordt georganiseerd door ‘Paardenkracht in het Boslandschap in samenwerking met Trekpaard Promotie Vlaanderen.

 

Locatie: De Winning “Paardenkracht in het Boslandschap”, Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen
Kostprijs: op aanvraag (min. 10 - max. 15 deelnemers)
Duur: 2 dagen
Doelgroep: iedereen die regelmatig in het bos werkt en wil leren kennismaken met deze nieuwe technieken.

 

Voor inlichtingen over een vorming Werken met oude werktuigen met het trekpaard op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

GIS begrijpen en gebruiken - Basis
00u00 - 00u00

GIS (Geografisch Informatiesysteem)

Geografische gegevens zoals luchtfoto’s, perceels- of bestemmingsplannen zijn een belangrijke informatiebron als we beslissingen over onze omgeving willen nemen. De toegenomen digitalisering en beschikbaarheid van deze gegevens hebben de mogelijkheden naar het gebruik sterk vergroot. Een Geografisch Informatiesysteem (GIS) is hierbij onmisbaar voor iedereen die op het terrein actief is zoals lokale en regionale besturen, natuurverenigingen en terreinbeheerders.

In functie van de noden organiseert Centrum Duurzaam Groen de basisvorming GIS voor beginners en verdiepingscursussen over verschillende applicaties van GIS.

GIS begrijpen en gebruiken - Basis

GIS basis reikt u de fundamenten aan om met gedegen kennis van zaken en met de nodige vaardigheden aan de slag te gaan met GIS. Deze basiscursus richt zich tot de beginnende GIS-gebruiker. U leert de verschillende mogelijkheden en functionaliteiten van GIS met behulp van de ArcGIS 10 Desktop software van Esri.

U leert de essentiële tools gebruiken voor het creëren en beheren van geografische data, voor het presenteren van data op kaarten en voor het combineren en analyseren van data om bepaalde patronen en relaties te vinden. Daarnaast licht de lesgever toe waar u geografische gegevens kunt vinden.

De cursus wisselt theoretische concepten af met veel praktische oefeningen. Deze oefeningen zijn in de mate van het mogelijke afgestemd op het doelpubliek.

Deel 1
• Inleiding: Basisconcepten van GIS

Deel 2
• Onderdelen van ArcGIS Desktop (ArcView)
• Geografische gegevens weergeven
• Verkrijgen van informatie van objecten
• Analyseren van de relaties tussen objecten
• Geografische gegevens aanmaken en bewerken
• Presenteren van gegevens

Deel 3
• Opzoeken, downloaden en gebruiken van geografische gegevens (vb AGIV)

Locatie: PXL Tech, Campus Diepenbeek, Agoralaan, gebouw H, 3590 Diepenbeek.
Duur opleiding: 2 dagen
Doelgroep: startende GIS-gebruiker, basiskennis PC vereist.

Kostprijs: op aanvraag

U volgt deze vorming in groepen van maximaal 10 personen. U kunt dus rekenen op een maximale persoonlijke begeleiding. Tijdens de vorming zelf kunt u beschikken over een laptop met de ArcGIS software en ontvangt u het nodige cursusmateriaal als ondersteuning bij de vorming.

Voor inlichtingen over een vorming GIS begrijpen en gebruiken – Basis op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

GIS begrijpen en gebruiken – verdiepingscursussen
00u00 - 00u00

GIS (Geografisch Informatiesysteem)

Geografische gegevens zoals luchtfoto’s, perceels- of bestemmingsplannen zijn een belangrijke informatiebron als we beslissingen over onze omgeving willen nemen. De toegenomen digitalisering en beschikbaarheid van deze gegevens hebben de mogelijkheden naar het gebruik sterk vergroot. Een Geografisch Informatiesysteem (GIS) is hierbij onmisbaar voor iedereen die op het terrein actief is: lokale en regionale besturen, natuurverenigingen, terreinbeheerders,….

In functie van de noden organiseert Centrum Duurzaam Groen de basisvorming GIS voor beginners en verdiepingscursussen over verschillende applicaties van GIS.

 

GIS begrijpen en gebruiken – verdiepingscursussen

De GIS-verdiepingscursussen zijn cursussen over verschillende applicaties van GIS voor gevorderden of personen die minstens een basiskennis GIS bezitten. 

Dit zijn bijvoorbeeld cursussen over analyses maken, databanken opstellen en beheren en het georefereren in GIS. Het gebruik van GIS op een GPS-toestel en GIS en mobiele media zijn andere mogelijke onderwerpen. Deze vormingen zijn hoofdzakelijk bedoeld voor professionele gebruikers.

In het voorjaar 2014 organiseert Centrum Duurzaam Groen in samenwerking met PXL Tech Hogeschool en de provincie Limburg een bevraging bij verschillende doelgroepen over hun noden aan GIS-vorming. Aan de hand van deze resultaten wordt een vormingsprogramma uitgewerkt voor het najaar 2014 - voorjaar 2015. Meer informatie volgt.

Heeft u idees, suggesties of vragen in verband met GIS-vorming op maat, neem dan contact met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk
Duur opleiding: afhankelijk van het thema
Kostprijs: op aanvraag
Doelgroep: ieder die GIS-basis volgde of een basiservaring GIS bezit

Werking en onderhoud van machines en gereedschappen
00u00 - 00u00

Tijdens deze kortlopende opleidingen wordt antwoord gegeven op volgende vragen:
Is het gereedschap in orde voor gebruik?
Hoe het gereedschap correct en veilig gebruiken? Welke schade treedt op bij verkeerd gebruik?
Hoe het gereedschap onderhouden na dagelijks gebruik?
Hoe het gereedschap onderhouden voor de winteropslag?

 

Standaard worden 3 modules aangeboden:

• Snoeigereedschap

• Bosmaaier

• Grasmachine en mulchmaaier

 

Combinaties van twee modules op een dag zijn mogelijk.
De lessen worden gegeven in kleine groepjes (ongeveer 6 personen) zodat elke cursist een begeleiding op maat geniet.

 

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of ter plaatse
Kostprijs: op aanvraag
Doelgroep: iedereen die regelmatig gereedschap gebruikt in tuin-, park-, natuur- en bosbeheer

 

Voor inlichtingen over een vorming Werking en onderhoud van machines – 3u op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Werking en onderhoud van de kettingzaag (6u of 12u)
00u00 - 00u00

De opleiding Werking en onderhoud van de kettingzaag behandelt uitgebreid het correct en veilig gebruik van de kettingzaag en het basisonderhoud. De les van 6u gaat door op Centrum Duurzaam Groen.
Tijdens de opleiding van 12u komt praktijkoefening (zagen) op Centrum Duurzaam Groen of op locatie aan bod.

 

Een andere mogelijkheid is een opleiding van 6u die de werking en het onderhoud van de bosmaaier en de kettingzaag combineert. Tijdens deze gecombineerde opleiding komt het zagen niet aan bod.

 

Deze opleidingen worden gegeven in kleine groepjes (ongeveer 6 personen) zodat elke cursist een begeleiding op maat geniet.

 

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of ter plaatse
Kostprijs: op aanvraag
Doelgroep: erkende bosexploitanten en houtkopers en iedereen die regelmatig een kettingzaag gebruikt in tuin-, park-, natuur- en bosbeheer

 

Voor inlichtingen over een vorming Werking en onderhoud van de kettingzaag – 6u of 12u op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Kettingzaaggebruik – ECS1 – Onderhoud en afkorttechnieken (2 dagen)
00u00 - 00u00

Sinds kort zijn er op Europees niveau normen (standaards) ontwikkeld voor het gebruik van een kettingzaag. Vandaar de naam ECS of European Chainsaw Standards. Er zijn 4 standaardniveaus met elk hun eigen examen. Wie slaagt voor het examen behaalt het European Chainsaw Certificate (ECC). Hiermee kunt u per niveau uw competenties aantonen.
Een belangrijk voordeel is dat deze opleidingen en certificaten geldig zijn in alle EU-landen die de nieuwe European Chainsaw Standard (ECS) toepassen. U kunt pas deelnemen aan het examen voor een hoger niveau als u voor het voorgaande niveau bent geslaagd.

 

De 4 Europese kettingzaagstandaards zijn:

ECS 1 - u maakt kennis met de werking en onderhoud van de kettingzaag en je leert afkorttechnieken aan
ECS 2 - u leert de basisveltechnieken aan om kleine (diameter < 40 cm) en hellende bomen te vellen en op te werken
ECS 3 - u leert middelgrote en grote bomen (diameter > 40 cm) vellen door gebruik te maken van meer gevorderde veltechnieken en handlieropstellingen
ECS 4 - u leert ontwortelde en beschadigde bomen vellen

 

Tijdens de vorming ECS 1 leert u de kettingzaag van binnen en van buiten kennen. De onderdelen, het onderhoud en het correct en veilig gebruik van de kettingzaag worden behandeld. Verder komt ook het afkorten van hout met beperkte doorsnede aan bod alsook het veilig gebruik van hulpmiddelen bij het manipuleren en stapelen van hout. Na afloop van de cursus bent u in staat om de kettingzaag op een veilige en ergonomisch correcte manier te hanteren.

 

Raadpleeg hier de Europese kettingzaagnormen 1 - basistechnieken.

 

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of ter plaatse
Duur opleiding: 2 dagen
Kostprijs: op aanvraag
Doelgroep: iedereen die wil leren werken met de kettingzaag volgens de Europese kettingzaagstandaards

 

Voor inlichtingen over een vorming Kettingzaaggebruik - ECS 1 – Onderhoud en afkorttechnieken op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Boomslepen met het trekpaard: kennismaking (1 dag) Erkenning bosexploitatie
00u00 - 00u00

Het inzetten van trekpaarden in de bosbouw is een efficiënte en publieksvriendelijke manier van bosbeheer. Paarden zijn nuttig in moeilijk toegankelijke terreinen waar de bodem en opstanden gespaard moeten blijven. Door de grote wendbaarheid en de geringe bodemdruk blijft de bodem ongestoord en wordt bodemverdichting voorkomen. Met trekpaarden worden boomstammen uit het bos gesleept tot op de brandweg. De trekpaarden worden ook ingezet voor het uittrekken van exoten (bv. Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik). Het uittrekken van opslag met exoten is de beste vorm van bestrijding. Je verwijdert de zaadbomen en er komen weinig bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaten, aan te pas.

 

Het transporteren van materialen in en uit het bos en het opruimen van kronen brandhout kan met  paard en forwarder (een speciaal transportvoertuig om hout, materialen, takken … te transporteren in bossen). Het gebruik van trekpaarden is zeer publieksvriendelijk en draagt bij tot het milieuvriendelijk imago van de opdrachtgevers.

 

Boomslepen met het trekpaard: kennismaking (1 dag) Erkenning bosexploitatie

 

Tijdens deze vorming wordt de theorie van het boomslepen uitgelegd en krijgt u een beeld van het belang van trekpaarden in het bos. Daarna kunt u in de praktijk het boomslepen met het trekpaard aan het werk zien. Verschillende technieken in diverse omstandigheden worden er gedemonstreerd.

 

Voor meer info over het project Paardenkracht klik hier.

 

Deze opleiding komt in aanmerking voor de permanente vorming in het kader van de erkenningsregeling bosexploitatie.

 

Deze kennismaking wordt georganiseerd in samenwerking met De Winning, Inverde en Centrum Duurzaam Groen.

 

Locatie: De Winning ”Paardenkracht in het Boslandschap” , Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen. Routebeschrijving
Kostprijs: op aanvraag
Doelgroep: iedereen die regelmatig in het bos werkt en wil leren kennismaken met deze nieuwe technieken.

 

Voor inlichtingen over een vorming Boomslepen met het trekpaard op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Boomslepen met het trekpaard en initiatie kordeel rijden (2 dagen)
00u00 - 00u00

Het inzetten van trekpaarden in de bosbouw is een efficiënte en publieksvriendelijke manier van bosbeheer. Paarden zijn nuttig in moeilijk toegankelijke terreinen waar de bodem en opstanden gespaard moeten blijven. Door de grote wendbaarheid en de geringe bodemdruk blijft de bodem ongestoord en wordt bodemverdichting voorkomen. Met trekpaarden worden boomstammen uit het bos gesleept tot op de brandweg. De trekpaarden worden ook ingezet voor het uittrekken van exoten (bv. Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik). Het uittrekken van opslag met exoten is de beste vorm van bestrijding. Je verwijdert de zaadbomen en er komen weinig bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaten, aan te pas.

Het transporteren van materialen in en uit het bos en het opruimen van kronen brandhout kan met  paard en forwarder (een speciaal transportvoertuig om hout, materialen, takken … te transporteren in bossen). Het gebruik van trekpaarden is zeer publieksvriendelijk en draagt bij tot het milieuvriendelijk imago van de opdrachtgevers.

Boomslepen met het trekpaard en initiatie kordeel rijden (2 dagen)

Tijdens de eerste dag wordt in de voormiddag de theorie van het boomslepen toegelicht en in de namiddag maakt u kennis met het kordeel rijden. Op de tweede dag focust de lesgever zich op praktische oefening van het boomslepen met trekpaarden. U leert de verschillende technieken in diverse omstandigheden.

Locatie:De Winning “Paardenkracht in het Boslandschap”, Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen
Kostprijs: op aanvraag
Duur: 2 dagen

Doelgroep: iedereen die regelmatig in het bos werkt en wil leren kennismaken met deze nieuwe technieken.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met De Winning, Inverde en het Centrum Duurzaam Groen.

Voor inlichtingen over een vorming Boomslepen met het trekpaard op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Natuurlijk tuinieren

Onze omgeving wordt meer en meer in beslag genomen door wegenbouw, industriezones en verkavelingen. De openbare ruimte en onze tuinen zijn plaatsen waar we de natuur terug een plaats kunnen geven, een belevingsruimte kunnen creëren. Natuurlijk tuinieren wil niet zeggen dat deze groene ruimtes en plekjes er onverzorgd of wild moeten uitzien.

Integendeel, de inrichting en het beheer gebeurt op basis van een weldoordacht plan met een stevige structuur dat functioneert voor vele jaren. We hanteren hierbij steeds het principe van ‘de juiste plant op de juiste plaats’ en een milieuvriendelijk en duurzaam beheer. Als de planten bovendien vruchten of eetbare bloemen geven, vogels en andere nuttige dieren aantrekken, in ieder seizoen iets te bieden heeft,… dan krijgt de openbare ruimte en onze tuin een meerwaarde.

Tijdens de opleidingen Natuurlijk tuinieren wordt telkens voldoende ruimte gelaten voor vraagstelling, interactie en het bekijken van praktijkvoorbeelden op de locatie.

Een greep uit het aanbod opleidingsmodules Natuurlijk tuinieren:

De juiste plant op de juiste plaats
Elke plant vraagt zijn specifieke plaats om met succes te groeien en te bloeien.
Om hier inzicht in te krijgen, leert de lesgever u een paar basisregels en enkele handige trucjes waardoor u het bos weer door de bomen ziet. Door toepassing van deze regels wordt uw groene ruimte of tuin onderhoudsvriendelijker, duurzamer en heeft u minder groenresten en minder plagen en ziekten.

Correct gebruik van voedingsstoffen en bodemverbeteringsproducten
We gaan samen terug naar de basis. Hoe groeit een plant ? Wat gebeurt er precies in de bodem ? Wat is de functie van meststoffen ? Met zeer concrete praktische voorbeelden worden deze vragen opgelost. U zult merken hoe belangrijk het is een goede bodemstructuur te hebben en hoe eenvoudig en voordelig het is om deze te verkrijgen en te behouden.

Correct duurzaam aanplanten
Aanplanten is meer dan een kluitje in de grond steken. Wilt u de uitval na het aanplanten herleiden tot maximum vijf procent dan dient u enkele aandachtspunten te respecteren. Planttijdstip, plantmaat, plantensteunen, kwaliteit van planten, een goed plantgat, al dan niet water geven, de voeding,… al deze criteria bepalen het welslagen. Een investering van tweeënhalf uur van uw tijd om in de toekomst met herhaald succes te planten.

Zachte snoei
Waarom is uw vlinderstruik zo snel 'versleten', vallen de stengels van de Hortensia 'Annabelle' altijd open bij regen en wind, krijgt u zulke grote wilde scheuten na het snoeien van uw fruitbomen? Deze vorming maakt u wegwijs in de snoeikunst op een zeer eenvoudige manier waarbij de plantenwereld herleid wordt tot ongeveer 20 groepen en 4 snoeiwijzen. De zachte snoei is een andere snoei – zoals die vroeger werd toegepast – die zorgt voor minder werk, meer bloei en vrucht, minder groenresten en planten die mooi en oud kunnen worden.

Gazon
Voor heel wat parken en tuinen blijft gazon het troetelkind en tegelijkertijd vraagt het veel zorgen. Samen besteden we aandacht aan:
-              mos in het gazon
-              dun worden van het gazon
-              een bleke kleur van het gazon
-              alternatieven voor gazon
-              beheer van een bloemenweide
-              voor- en nadelen van mulchmaaien

Hoe de klant aanzetten tot kringlooptuinieren?
De woorden 'kringlooptuinieren' en 'ecologisch tuinieren' worden vaak nog geassocieerd met 'wilde tuinen'. Maar niets is minder waar. Ook een strakke moderne of gestructureerde 'Franse tuin' kan perfect ecologisch beheerd worden.
De lesgever legt u uit waar het zich precies om te doen is en welke voordelen de klant en de tuinaannemer of tuinverzorger er kunnen uithalen. Een boeiende win-win situatie is mogelijk!

Onkruid voorkomen op verhardingen en in beplantingen
Stilaan worden meer en meer chemische bestrijdingsmiddelen verboden. Maar hoe kunt u dan grindpaden en voegen kasseien onkruidvrij houden? En zoekt u gepaste oplossingen om jonge beplantingen onkruidvrij te houden? Tijdens deze opleidingsmodule maakt u kennis met alternatieve beheersvormen maar u leert vooral hoe u onkruid kunt voorkomen tussen beplantingen en op verhardingen. Want voorkomen is nog altijd beter én voordeliger dan genezen.

Alternatieve of minder gekende interessante tuinproducten in de handel
Er bestaan al heel wat degelijke producten in de handel om ecologisch en duurzaam te tuinieren zonder dat u hiervoor meer geld hoeft uit te geven. U maakt kennis met onder andere alternatieve onkruidbestrijding, praktische producten om af te boorden, degelijke bodemafdekproducten, goede meststoffen en bodemverbeteraars en duurzame Europese houtsoorten en natuursteen. Stel uw vraag of probleem qua materiaalgebruik en de kans is groot dat u die dag met een schitterend en voordelig alternatief huiswaarts gaat.

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of AMBER-toontuin, Putvennestraat 108, 3500 Hasselt of ter plaatse
Duur opleiding: 1 sessie van 6 uur. Mogelijkheid tot opsplitsen in twee sessies van 3 uur in de voormiddag, namiddag of avond
Kostprijs: op aanvraag
Doelgroep: professionelen en particulieren die hun groene ruimten en tuinen op een natuurvriendelijke en duurzame manier willen inrichten en beheren

Heeft u idees, suggesties of vragen in verband met de opleidingsmodules Natuurlijk tuinieren, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Opleidingsmodules groenmedewerker
00u00 - 00u00

Dit is een volledig programma van 10 lesmomenten van telkens 6 uur gericht op de groenarbeider actief bij gemeenten, sociale economiebedrijven, tuinaannemers, enz. De inhoud van de verschillende modules is zo opgebouwd dat enkele weken op voorhand de technieken worden aangeleerd die nodig zijn om goed te kunnen werken in elk seizoen van het jaar.
De modules kunnen individueel of als een totaalpakket besteld worden.

Dag 1: De tuin klaarmaken voor een nieuw groeiseizoen (februari)

 • Grasmachine en mulchmaaier
 • Gazon: kalken, welke kalk gebruiken en hoe verspreiden? (bemesten is volgende maand)
 • Onderhoud beplanting: plantvakken opruimen, loof verwijderen, plantenborders klaarleggen, compost in plantvakken verwerken
 • Plantenkennis: bladverliezende hagen (liguster, beuk, haagbeuk, kornoelje) herkennen. Waarom kiezen voor een haag (of een gemengde haag) in plaats van een coniferenhaag?

Dag 2: Voorjaarsopruim in de tuin (maart)

 • Snoeigereedschap (gemotoriseerd)
 • Gazon: bemesten
 • Onderhoud beplanting: de voorjaarssnoei: welke planten, waarom en hoe snoeien? (bv. rozen,   hortensia's, lavendel en vlinderstruiken)
 • Plantenkennis: welke planten mogen zeker niet gesnoeid worden?! (bloeders en   zonnebrandgevoeligen)
 • Extra: Achterstallig snoeiwerk uitvoeren

Dag 3: Periode van de sterke groei - deel 1 (april)

 • Tuingereedschap (niet-gemotoriseerd)
 • Gazon: soorten maaibeheer: mulchen of opvangen, verticuteren
 • Onderhoud: hoe het onkruid de baas blijven? Alternatieve onkruidbestrijding (aandacht   voor goed schoffelen)
 • Plantenkennis: lentebloeiers en vaste planten herkennen en mogelijke toepassingen leren
 • Extra: een hoge afwerkingsgraad behalen

Dag 4: Periode van de sterke groei - deel 2 (mei)

 • Heggenschaar in orde zetten + leren onderhouden
 • Gazon: kanten afsteken
 • Onderhoud: algemene technieken snoei
 • Plantenkennis: lentebloeiers en vaste planten herkennen en mogelijke toepassingen leren
 • Extra: ergonomie

Dag 5: Periode van het scheren (juni)

 • Onderhoud: hagen, blokken en lentebloeiers scheren. Vormingssnoei en onderhoudssnoei.
 • Technieken van het scheren aanleren en met verschillende gereedschappen leren werken
 • Plantenkennis: lentebloeiers en hagen herkennen en mogelijke toepassingen leren
 • Extra: afwerking van de hagen en blokken

Dag 6: Periode van opruimen na de zomer (september)

 • Bosmaaier: gebruik en onderhoud
 • Onderhoud: herhaling hagen en blokken scheren
 • Plantenkennis: zomerbloeiers en herfstsierkenmerken herkennen en mogelijke toepassingen leren
 • Extra: verwerking van snoeiafval

Dag 7: Periode van aanplanten (oktober)

 • Kettingzaag in orde zetten en leren onderhouden
 • Kettingzaag leren correct en veilig gebruiken en PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen)

Dag 8: Periode van bladval (november)

 • Aanleg van beplanting
 • Gazon: opruimen bladval
 • Onderhoud: wintersnoei
 • Plantenkennis: snoeitijdstip leren bepalen
 • Extra: verwerking bladafval

Dag 9: Periode van wintersnoei (december)

 • Onderhoud groot gereedschap: aandacht voor winteronderhoud
 • Onderhoud: wintersnoei vervolg
 • Plantenkennis: snoeitijdstip
 • Planning leren maken

Dag 10: Periode van voorjaarsschoonmaak voorbereiden (januari-februari)

 • Na een jaar: resultaten bekijken, evalueren en bijsturen
 • Conclusies en plan van aanpak opstellen

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of ter plaatse
Duur opleiding: telkens 1 dag van 6 uur opleiding
Kostprijs: op aanvraag
Doelgroep: arbeiders actief binnen het onderhoud van plantsoenen, tuinen, parken , enz.

Heeft u ideeën, suggesties of vragen in verband met de opleidingsmodules groenmedewerker op maat, neem dan contact met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

 

Opleidingen in samenwerking met VVOG
00u00 - 00u00

In samenwerking met de VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen) biedt het Centrum Duurzaam Groen opleidingen op maat. Deze opleidingen beogen het aanleren van een duurzaam groenonderhoud door het aanbrengen van zowel kennis (over technieken, materiaal, groei, …) als inzicht.

Een greep uit het aanbod:

 • Duurzaam gebruik van pesticiden: het wat, waarom en hoe en de gevolgen voor het onderhoud
 • Bepalen van conditie en eindbeeld van een beplanting
 • GPS (Gebruik, Plaats en Sierwaarde) van het snoeien
 • Bepalen van snoeitijdstip, -methode, -materiaal en vorm
 • Andere onderhoudswerken (op maat van de deelnemers)

Beheer van (on)kruiden

Van algemeen voorkomende groenobjecten, zoals kruidachtige en houtachtige beplantingen, wordt aangetoond hoe ze op een traditionele of op een natuurvriendelijke wijze kunnen onderhouden worden. Het Decreet duurzaam gebruik van pesticiden smeekt om nieuwe beheermethoden, dus we spreken niet meer over onkruidbestrijding, maar over onkruidpreventie en onkruidbeheer.

Conditie versus eindbeeld

Het beheren van een beplanting is het evenwicht vinden tussen enerzijds de planten in een goede conditie houden en anderzijds het werken naar het gewenste eindbeeld.

GPS  (Gebruik, Plaats en Sierwaarde) van het snoeien

Dankzij onze GPS (Gebruik, Plaats en Sierwaarde) van het snoeien kunt u op een snelle en eenvoudige manier een situatie inschatten om de functie, de plaats en de kenmerken van een beplanting te bepalen.

Tijdens deze opleiding leert u:

 • Een verantwoorde keuze maken over snoeimethode, -materiaal en -tijdstip
 • De gevolgen van uw keuzes in te schatten voor de komende jaren (voor- en nadelen).

Aan de hand van praktijkoefeningen leert u de verschillende snoeimethodes. Het werken met allerlei snoeimateriaal gaande van snoeischaar tot motorheggenschaar komt ruimschoots aan bod. Er wordt zoveel mogelijk gedemonstreerd en ingeoefend.

Andere onderhoudswerken (op maat van de deelnemers)

Op vraag van de cursisten kunnen er thema's toegevoegd worden zoals:

 • Het onderhoud van vaste planten, grassen en bloembollen
 • Het verwerken van snoeiafval en mulching in beplantingszones
 • Gazononderhoud

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of ter plaatse.
Duur: telkens 1 dag van 6 uur opleiding
Doelgroep: groenmedewerkers met weinig of geen ervaring
Catering: koffie, thee en water worden voorzien (broodjes mogelijk op bestelling)
Kostprijs: op aanvraag Kostprijs: op aanvraag

Heeft u idees, suggesties of vragen in verband een vorming van VVOG op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Oogsten van autochtone bessen en zaden – voor sociale economiebedrijven

Hoe kunt u op een optimale wijze zaden en bessen van autochtone bomen en struiken oogsten? Hoe vindt u de juiste boom? Hoe moet u zaden verzamelen, bewaren en leveren aan de kweker?

Deze opleiding is vooral praktijkgericht met een kort theoretisch gedeelte. Lesmethode en didactisch materiaal zijn ontwikkeld op maat van de verschillende doelgroepen binnen de sociale economie.

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of ter plaatse.
Duur: telkens 1 dag van 6 uur opleiding
Doelgroep: ploegleiders en groenarbeiders van sociale economiebedrijven
Catering: koffie, thee en water worden voorzien
Kostprijs: op aanvraag

Voor inlichtingen over een vorming Oogsten van autochtone bessen en zaden op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Boomslepen met het trekpaard: voor professionelen – 12u
maandag, mei 12, 2014
00u00 - 00u00

Het inzetten van trekpaarden in de bosbouw is een efficiënte en publieksvriendelijke manier van bosbeheer. Paarden zijn nuttig in moeilijk toegankelijke terreinen waar de bodem en opstanden gespaard moeten blijven. Door de grote wendbaarheid en de geringe bodemdruk blijft de bodem ongestoord en wordt bodemverdichting voorkomen. Met trekpaarden worden boomstammen uit het bos gesleept tot op de brandweg. De trekpaarden worden ook ingezet voor het uittrekken van exoten (bv. Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik). Het uittrekken van opslag met exoten is de beste vorm van bestrijding. Je verwijdert de zaadbomen en er komen weinig bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaten, aan te pas.

Het transporteren van materialen in en uit het bos en het opruimen van kronen brandhout kan met  paard en forwarder (een speciaal transportvoertuig om hout, materialen, takken … te transporteren in bossen). Het gebruik van trekpaarden is zeer publieksvriendelijk en draagt bij tot het milieuvriendelijk imago van de opdrachtgevers.

 

Locatie: De Winning ”Paardenkracht in het Boslandschap” , Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen. Routebeschrijving

Duur opleiding: 2 dagen
Doelgroep: professionelen die de technieken van boomslepen met trekpaarden willen aanleren
Catering: koffie, water, thee en broodjesmaaltijd inbegrepen
Kostprijs: op aanvraag

Inschrijven kan via info@centrumduurzaamgroen.be, tel. 089 44 90 25 – gsm 0470 21 08 67
 

QGIS begrijpen en gebruiken - basis
woensdag, juli 23, 2014

Met QGIS kunt u geografische gegevens bekijken, bewerken en analyseren. QGIS (voorheen ook Quantum-GIS) is een gebruiksvriendelijk open source geografisch informatiesysteem (GIS). Dit betekent dat QGIS voor iedereen vrij toegankelijk en bewerkbaar is. Het draait op Linux, Unix, Mac OSX, Windows en Android en ondersteunt vele vector-, raster- en database-formaten en opties. QGIS bevat een groeiend aantal mogelijkheden in de applicatie zelf en in de plugins. U kunt data visualiseren, beheren, wijzigen en analyseren en u kunt kaarten opmaken om te printen.
Wilt u QGIS gebruiken binnen uw organisatie of als particulier en bent u op zoek naar een ondersteuning die u op weg helpt? Dan is deze opleiding iets voor u! 

Theorie
• Wat is GIS (Geografisch Informatiesysteem)?
• Wat is een raster, een vector?
• Welke databronnen bestaan er?
• Wat kunt u ermee?
• Hoe werkt Quantum GIS?
• Welke projectiesystemen bestaan er?

Oefeningen: een aantal eenvoudige bewerkingen met Quantum GIS leren uitvoeren
• Inladen van gegevens van verschillende bronnen (shapefile, raster, GPS, webservices)
• Invoeren van verspreidingsgegevens (puntlocaties)
• Tekenen van eenvoudige kaartjes waarop bepaalde zones aangeduid worden (aanmaken van polygonen)
• Afdrukken van kaartjes
• Afstanden/oppervlaktes berekenen
• Eenvoudige ruimtelijke selecties en analyses uitvoeren (voorbeelden: Hoeveel punten zijn er in een bepaalde zone? Hoeveel punten zijn er in de nabijheid van een waterloop?)

 

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk
Lesmateriaal: elke cursist voorziet zijn eigen computer/laptop. Het is niet nodig dat QGIS al geïnstalleerd is op uw computer, dit kan gebeuren tijdens de les.
Duur: naargelang de wens van de klant: 2 sessies van 3 uur of 1 sessie van 6 uur
Doelgroep: beginnende GIS-gebruiker, basiskennis PC vereist.
Kostprijs: op aanvraag

 

 

 
QGIS begrijpen en gebruiken - basis
maandag, augustus 21, 2017 en maandag, augustus 28, 2017
18u00 - 21u00
Met QGIS kunt u geografische gegevens bekijken, bewerken en analyseren. QGIS (voorheen ook Quantum-GIS) is een gebruiksvriendelijk open source geografisch informatiesysteem (GIS). Dit betekent dat QGIS voor iedereen vrij toegankelijk en bewerkbaar is. Het draait op Linux, Unix, Mac OSX, Windows en Android en ondersteunt vele vector-, raster- en database-formaten en opties. QGIS bevat een groeiend aantal mogelijkheden in de applicatie zelf en in de plugins. U kunt data visualiseren, beheren, wijzigen en analyseren en u kunt kaarten opmaken om te printen.
Wilt u QGIS gebruiken binnen uw organisatie of als particulier en bent u op zoek naar een ondersteuning die u op weg helpt? Dan is deze opleiding iets voor u! 
 

Theorie
• Wat is GIS (Geografisch Informatiesysteem)?
• Wat is een raster, een vector?
• Welke databronnen bestaan er?
• Wat kunt u ermee?
• Hoe werkt Quantum GIS?
• Welke projectiesystemen bestaan er?

Oefeningen: een aantal eenvoudige bewerkingen met Quantum GIS leren uitvoeren
• Inladen van gegevens van verschillende bronnen (shapefile, raster, GPS, webservices)
• Invoeren van verspreidingsgegevens (puntlocaties)
• Tekenen van eenvoudige kaartjes waarop bepaalde zones aangeduid worden (aanmaken van polygonen)
• Afdrukken van kaartjes
• Afstanden/oppervlaktes berekenen
• Eenvoudige ruimtelijke selecties en analyses uitvoeren (voorbeelden: Hoeveel punten zijn er in een bepaalde zone? Hoeveel punten zijn er in de nabijheid van een waterloop?)

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk
Lesmateriaal: elke cursist voorziet zijn eigen laptop. Het is niet nodig dat QGIS al geïnstalleerd is op uw computer, dit kan gebeuren tijdens de les.
Duur: 2 sessies van 3 uur
Doelgroep: beginnende GIS-gebruiker, basiskennis PC vereist.
Catering: wij zorgen voor koffie en water
Prijs: 90 € (min. 5 - max. 10 personen)
 
EHBO voor bosexploitatie
vrijdag, november 13, 2020
08u00 - 17u00

Tijdens deze opleiding, speciaal op maat voor werknemers actief in het buitengebied, leert u hoe eerste hulp te bieden bij ongevallen. Werken in het buitengebied betekent vaak een moeilijkere toegankelijkheid van de hulpdiensten tot de plaats van het ongeval. Het toepassen van de gepaste eerste hulp is daarom zeer belangrijk. Deze vorming is specifiek gericht op bosexploitanten en boomverzorgers. Letsels veroorzaakt door kettingzagen krijgen de nodige aandacht.

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk
 • Doelgroep: bosbouwexploitanten en houtkopers, boomverzorgers, groenarbeiders en ploegbazen van lokale besturen en sociale economiebedrijven
 • Prijs: 160 euro per deelnemer
 • Maximaal 10 deelnemers
 • Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie

Past de datum niet? Wil u een groep inschrijven? Wil u opleiding op locatie? Contacteer ons via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of op 0479 066 413 .
 

Boomsoorten herkennen
zaterdag, december 5, 2020
09u00 - 16u00

Hoe weet je welke boom er voor je staat? Aan de hand van het blad, van de knoppen, de schors, de twijgen en de standplaats kan je al veel afleiden. Wil je al deze tips en tricks ontdekken, dan is deze cursus iets voor jou. In de voormiddag blijven we even binnen om de verschillende soorten te overlopen en daarna gaan we op pad om deze kennis te toetsen in de praktijk.

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis (natuur) wil werken
Voorkennis: geen voorkennis vereist
Catering: koffie en water is voorzien, picknick is zelf te verzorgen
Prijs: 80 euro per persoon (min. 5 - max. 16 deelnemers)

Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.

Kamerplanten: verzorgen en vermeerderen
zaterdag, december 12, 2020 en zaterdag, december 19, 2020
09u00 - 12u00

Altijd al een urban jungle willen starten, maar niet weten hoe. Toch maar weer een plant gekocht om de boel op te fleuren, maar al snel beseffen dat die vooral staat weg te kwijnen. Hoeveel water is eigenlijk genoeg, want niet te veel en niet te weinig is toch ook niet zo duidelijk. En wat wordt er bedoeld met voldoende licht? En waarom is het aan het raam soms te warm en soms niet? En waarom is in de zon niet hetzelfde als in het licht? Hoe groot moet die bloempot nu eigenlijk zijn? Moet ik een plant scheuren? En is dat dan hetzelfde als stekken? En ... 

Stelt u zich deze vragen, dan is deze basiscursus over kamerplanten iets voor u!

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Tijd: 2 halve dagen
 • Doelgroep: iedereen die al eens een kamerplant vermoordt of aan zijn eigen urban jungle wil beginnen
 • Catering: koffie en water
 • Kostprijs: € 45,00 per persoon (min. 8 - max. 14 deelnemers)

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.
 

ONLINE Amberworkshop: Bodem en bodemstructuur
zaterdag, mei 15, 2021
14u00 - 17u00

Een vruchtbare en humusrijke bodem is de beste garantie voor jarenlang tuinplezier. Hoewel de aarde onder onze voeten behoorlijk vast lijkt, bestaat de bodem uit vaste deeltjes, lucht en water en krioelt het van de meest uiteenlopende levensvormen. Hoe kan je de verschillende bodemtexturen onderscheiden? Wanneer en waarom voeg je bodemverbeteraar toe? Je ontdekt het in deze workshop.

 • Locatie: Deze workshop gaat online door. U ontvangt 30 minuten voor de start van de workshop van de lesgever een link om online deel te nemen aan de workshop.
 • Lesgever: Herwig Ramon
 • Aantal deelnemers: min 10 - max 25

Meer info: 0495 27 68 75 .

Webinar Bacterievuur
woensdag, juni 30, 2021
19u30

Tijdens dit interactieve webinar kom je alles te weten over bacterievuur, een besmettelijke plantenziektedie die een bedreiging betekent voor de professionele fruitteelt, privétuinen, openbaar groen en belangrijke landschapselementen. We leggen je haarfijn uit hoe de provincie Limburg deze infectieziekte aanpakt.

Programma

 • Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw en Platteland: “Provincie Limburg neemt voortouw in brede aanpak bacterievuur.
 • Serge Remy en Hilde Schoofs, onderzoekers pcfruit vzw: “Bacterievuur: een problematiek?
 • Instructievideo “Bestrijding van bacterievuur: aanpak en tips
 • Vraagstelling
 • Sven Clemens, beleidsadviseur dienst Landbouw en Platteland, provincie Limburg: “Wat betekent de provinciale aanpak bacterievuur voor jou?
 • Vraagstelling

Dit webinar is gratis, maar inschrijving is verplicht via www.limburg.be/webinarBacterievuur.
 

Het ABC van de Vlaamse milieuwetgeving
donderdag, september 16, 2021
14u00 - 17u00

Amelior en Centrum Duurzaam Groen organiseren een modulaire basisopleiding rond specifieke milieuthema´s. Op gebied van milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Er is heel wat milieuwetgeving die zeer complex is. Dit vormt een grote uitdaging voor de milieu-professionals in de opvolging en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden. Alle modules zijn verdeeld per onderwerp en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse praktijk. Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. 
 

Basismodule met overzicht van de milieuwetgeving:

 • Opbouw en structuur van de Vlaamse milieuwetgeving
 • Bevoegheidsverdeling, administraties
 • Overzicht huidige wetgeving:
  • de omgevingsvergunning (omgevingsvergunningsdecreet en uitvoeringsbesluiten)
  • milieuvoorwaarden (decreet algemene bepalingen milieubeleid, Vlarem II en III)
  • bodemsanering (bodemdecreet en Vlarebo)
  • materialen en afvalstoffen (materialendecreet en Vlarema)
  • afvalwater, gevaarlijke stoffen, erkenningen, …
  • bedrijfsinterne milieuzorg
    

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis milieu wil werken, medewerkers lokale overheden
 • Lesgever: Mario Deketelaere, Amelior
 • Catering: koffie en water
 • Minimaal 5 deelnemers ! Anders kan de sessie niet doorgaan.
 • Prijs: 270 euro excl voor inschrijvingen via Centrum Duurzaam Groen per persoon 
   
 • Inschrijven via www.amelior.be/nl/inschrijven-modulair/101
 • Vermeld 'Via Centrum Duurzaam Goen' om van het gunsttarief te genieten!

 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.

 

De omgevingsvergunningsaanvraag (inclusief melding)
donderdag, september 30, 2021
14u00 - 17u00

Amelior en Centrum Duurzaam Groen organiseren een modulaire basisopleiding rond specifieke milieuthema´s. Op gebied van milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Er is heel wat milieuwetgeving die zeer complex is. Dit vormt een grote uitdaging voor de milieu-professionals in de opvolging en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden. Alle modules zijn verdeeld per onderwerp en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse praktijk. Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. 
 

Op 23.02.2017 is de nieuwe omgevingsvergunning in werking getreden voor aanvragen op gewestelijk en provinciaal niveau en ook voor enkele gemeenten. Op 01.02.2018 volgden dan alle aanvragen op gemeentelijk niveau. De omgevingsvergunning integreert onder meer de vroegere milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning. Cursisten worden vertrouwd gemaakt met de nieuwe omgevingsvergunningsprocedure(s):

 • Gewone procedure en havenprocedure
 • Toelichting bij de nieuwe aanvraagformulieren (o.a. via oefeningen, voorbeelden, tips&tricks)
 • Werking van het omgevingsloket (cf. verplichte digitale indiening van aanvragen)
   

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis milieu wil werken, medewerkers lokale overheden
 • Lesgever: Mario Deketelaere, Amelior
 • Catering: koffie en water
 • Minimaal 5 deelnemers ! Anders kan de sessie niet doorgaan.
 • Prijs: 270 euro excl voor inschrijvingen via Centrum Duurzaam Groen per persoon 
   
 • Inschrijven via www.amelior.be/nl/inschrijven-modulair/101
 • Vermeld 'Via Centrum Duurzaam Goen' om van het gunsttarief te genieten!

 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.
 

Werken met de zeis
zaterdag, oktober 9, 2021
09u00 - 16u00

Handwerktuigen worden wel eens als oudbollig of weinig efficiënt afgedaan. Maar de laatste jaren winnen ze weer terrein. Een inspannende ontspanning in de frisse buitenlucht met aandacht voor groepsdynamiek. Zeis en bijl brengen rust via ritme en dat in het hart van een Vlaanderens grootste natuurgebieden, de Vallei van de Zwarte Beek.

Deelnemers leren veilig en correct werken met de zeis en hoe ze te onderhouden. Gaandeweg ervaar je waar en wanneer het gebruik van handwerktuigen een meerwaarde betekent. Op vele terreinen is een zeis praktischer, millieuvriendelijker, zelfs sneller en uiteraard stiller dan de bosmaaier. En naargelang de cursus vordert, verwerf je ook (basis-)inzicht in de ecologie van grasland, ruigte, bos of houtkant. Een opleiding met aandacht voor mens en natuur. Een hele dag buiten.

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

 • Locatie: Parking Theepot, Ashoekstraat 2, Lummen, start wandeling Vallei van de Zwarte Beek, routebeschrijving
 • Lesgever: Kevin Lambeets, Zeis en Bijl
 • Prijs: 120 euro per persoon 

Alle materiaal wordt ter beschikking gesteld. Deelnemers mogen hun eigen materiaal meebrengen en gebruiken. Handschoenen zijn zelf te verzorgen.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.

Gevaarlijke stoffen: eigenschappen en vergunningsplicht
dinsdag, oktober 12, 2021
09u30 - 12u30

Amelior en Centrum Duurzaam Groen organiseren een modulaire basisopleiding rond specifieke milieuthema´s. Op gebied van milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Er is heel wat milieuwetgeving die zeer complex is. Dit vormt een grote uitdaging voor de milieu-professionals in de opvolging en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden. Alle modules zijn verdeeld per onderwerp en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse praktijk. Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. 

 

Deze module behandelt:

 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen (relatie met REACH en CLP)
 • Interpretatie Veiligheidsinformatiebladen (SDS)
 • Opslag van gevaarlijke stoffen: vergunningsplicht en indeling in VLAREM I
 • Praktische oefeningen
 • Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen: omvorming veiligheidsinformatieblad tot  een veiligheidsinstructiekaart van andere hulpmiddelen

Mee te brengen: Veiligheidsinformatiebladen van producten die bij u in gebruik zijn of die u wilt gebruiken in de toekomst.
 

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis milieu wil werken, medewerkers lokale overheden
 • Lesgever:  Sim Doolaege,  Amelior
 • Catering: koffie en water
 • Minimaal 5 deelnemers ! Anders kan de sessie niet doorgaan.
 • Prijs: 270 euro excl voor inschrijvingen via Centrum Duurzaam Groen per persoon
   
 • Inschrijven via www.amelior.be/nl/inschrijven-modulair/101 
 • Vermeld 'Via Centrum Duurzaam Goen' om van het gunsttarief te genieten!

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.
 

Gevaarlijke stoffen: opslag en vertaling VLAREM II voorwaarden
dinsdag, oktober 12, 2021
14u00 - 17u00

Amelior en Centrum Duurzaam Groen organiseren een modulaire basisopleiding rond specifieke milieuthema´s. Op gebied van milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Er is heel wat milieuwetgeving die zeer complex is. Dit vormt een grote uitdaging voor de milieu-professionals in de opvolging en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden. Alle modules zijn verdeeld per onderwerp en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse praktijk. Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. 

 

Voor deze module is voorkennis van wat aan bod komt in 'Gevaarlijke stoffen: eigenschappen en vergunningsplicht' aangewezen!

 • Opslag van gevaarlijke stoffen: VLAREM II en andere relevante bestanden zoals KB Ontvlambare stoffen
 • Praktische oefeningen omtrent inkuiping en afstandsregels
 • Omgaan met gevaarlijke stoffen (aankoop, opslag, lidstaten, verwijdering)
 • Calamiteiten en andere noodsituaties

Mee te brengen: inventaris gevaarlijke stoffen (eigenschappen, hoeveelheden).

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis milieu wil werken, medewerkers lokale overheden
 • Lesgever: Sim Doolaege, Amelior
 • Catering: koffie en water
 • Minimaal 5 deelnemers ! Anders kan de sessie niet doorgaan.
 • Prijs: 270 euro excl voor inschrijvingen via Centrum Duurzaam Groen per persoon 
   
 • Inschrijven via www.amelior.be/nl/inschrijven-modulair/101
 • Vermeld 'Via Centrum Duurzaam Goen' om van het gunsttarief te genieten!

 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.

 

 

 

Amberworkshop: Vallende bladeren! Wat doe je ermee?
zaterdag, oktober 16, 2021
09u00 - 12u00

Is je omgeving in de herfst ook bedekt met een dikke laag afgevallen blad? Weet je geen raad met al die bladeren op je voetpad en gazon? In deze workshop gaan we dieper in op de soorten bla-deren en hun rol. Je maakt kennis met de verschillende manieren om bladeren te verzamelen en te verwerken. Waar in de tuin kan je bladeren gebruiken en waar niet.

 • Locatie: zaal De Kruin, Kruidentuin, Domein Kiewit, Putvennestraat 108, 3500 Hasselt
 • Lesgever: Wendy Roux
 • Catering: koffie, thee en water worden aangeboden 
 • Aantal deelnemers: min 10 - max 25

Meer info: 0495 27 68 75 .

Amberworkshop: Winterklaar maken van de kringlooptuin
zaterdag, oktober 16, 2021
14u00 - 17u00

De dagen beginnen te korten. Net zoals de eerste zonnestralen in het voorjaar de schoonmaakkriebels aanwakkeren bekruipt je in de herfst het gevoel om de tuin op te ruimen.
Wees niet te drastisch met die opruimwoede. Terwijl jij lekker warm binnen zit, blijft een heel netwerk van leven onder en boven de grond zijn gangetje gaan en kan jij helpen om hen de winter aangenaam te laten doorbrengen.

 • Locatie: zaal De Kruin, Kruidentuin, Domein Kiewit, Putvennestraat 108, 3500 Hasselt
 • Catering: koffie, thee en water worden aangeboden 
 • Aantal deelnemers: min 10 - max 25

Meer info: 0495 27 68 75 .

Bodemproblematiek
donderdag, oktober 21, 2021
14u00 - 17u00

Amelior en Centrum Duurzaam Groen organiseren een modulaire basisopleiding rond specifieke milieuthema´s. Op gebied van milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Er is heel wat milieuwetgeving die zeer complex is. Dit vormt een grote uitdaging voor de milieu-professionals in de opvolging en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden. Alle modules zijn verdeeld per onderwerp en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse praktijk. Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. 
 

Deze module behandelt:

 • Bodemsanering in Vlaanderen
 • Wetgeving: belangrijkste documenten
 • Oorzaken van verontreiniging
 • Verschillende fasen van het bodemonderzoek
 • Wetgeving in geval van verplaatsing van grondpartijen
 • Bodemattest
 • Onderzoekstechnieken: case-study
 • Saneringstechnieken: reinigingsmethoden voor bodem en grondwater

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis milieu wil werken, medewerkers lokale overheden
 • Lesgever: Johan Ceenaeme, Amelior
 • Catering: koffie en water
 • Minimaal 5 deelnemers ! Anders kan de sessie niet doorgaan.
 • Prijs: 270 euro excl voor inschrijvingen via Centrum Duurzaam Groen per persoon 
   
 • Inschrijven via www.amelior.be/nl/inschrijven-modulair/101
 • Vermeld 'Via Centrum Duurzaam Goen' om van het gunsttarief te genieten!

 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.

 

Kamerplanten: verzorgen en vermeerderen
zaterdag, november 6, 2021 en zaterdag, december 4, 2021
09u30 - 12u30

Altijd al een urban jungle willen starten, maar niet weten hoe. Toch maar weer een plant gekocht om de boel op te fleuren, maar al snel beseffen dat die vooral staat weg te kwijnen. Hoeveel water is eigenlijk genoeg, want niet te veel en niet te weinig is toch ook niet zo duidelijk. En wat wordt er bedoeld met voldoende licht? En waarom is het aan het raam soms te warm en soms niet? En waarom is in de zon niet hetzelfde als in het licht? Hoe groot moet die bloempot nu eigenlijk zijn? Moet ik een plant scheuren? En is dat dan hetzelfde als stekken? En ... 

Stelt u zich deze vragen, dan is deze basiscursus over kamerplanten iets voor u!

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Tijd: 2 halve dagen
 • Doelgroep: iedereen die al eens een kamerplant vermoordt of aan zijn eigen urban jungle wil beginnen
 • Catering: koffie en water
 • Kostprijs: € 60,00 per persoon (min. 8 - max. 14 deelnemers)

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.
 

Wetgeving bij het kappen van bomen buiten bos
dinsdag, november 9, 2021
10u00 - 13u00

Wil je bomen kappen? Dan moet je rekening houden met heel wat wettelijke bepalingen. Want bomen vallen onder een brede waaier aan wetgeving. Van het Bosdecreet, het Natuurdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Onroerend erfgoeddecreet en het Veldwetboek tot het Burgerlijk Wetboek. We gaan dieper in op de situatie buiten bossen. We bespreken de verschillende verbodsbepalingen, vergunnings- en toelatingsplichten bij het kappen van bomen buiten bos. Dat doen we aan de hand van cases en handige beslissingstools. 

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wetgeving ruimtelijke ordening en bomen kappen: de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
 • Het Natuurdecreet en bomen kappen: de VEN-ontheffing, de afwijking op het verbod én de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging
 • Wetgeving onroerend erfgoed en bomen kappen: advies- of toelatingsplicht
 • Het Veldwetboek en de plantafstanden (wordt overgenomen in het Burgerlijk Wetboek, gaat van kracht in september 2021)

Met deze informatie vind jij jouw weg door de complexe materie rond bomen kappen. En weet je bij welke instanties je terecht kan voor de juiste vergunning of meer advies. Er is zeker ruimte voor vragen. 

 

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: geschikt voor iedereen die van ver of dichtbij met bomen te maken heeft. Van boomverzorgers tot openbare besturen en andere overheden zoals AWV en VLM.
 • Lesgever: Liselot Ledene, inverde
 • Catering: koffie en water
 • Prijs: 60 euro 

 

 

Klimaatboom zoekt tuin
woensdag, november 10, 2021
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert deze gratis infoavond samen met Limburg.net in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in Leslokaal 2, Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk.
 

Amberworkshop: Starten met een voedselbos
zaterdag, november 13, 2021
09u00 - 12u00

Ben je geïnteresseerd in eetbare wilde planten? En wil je er graag zelf mee aan de slag? In een voedselbos creëer je een natuurlijk ecosysteem waar we voedsel produceren en tegelijkertijd de biodiversiteit verbeteren.
In deze workshop leer je welke eetbare planten er zijn en hoe je die samen in een systeem kunt combineren.

 • Locatie: zaal De Kruin, Kruidentuin, Domein Kiewit, Putvennestraat 108, 3500 Hasselt
 • Lesgever: Marleen Massonnet
 • Catering: koffie, thee en water worden aangeboden 
 • Aantal deelnemers: min 10 - max 25

Meer info: 0495 27 68 75 .

Boomsoorten herkennen
vrijdag, november 19, 2021
08u30 - 15u30

Hoe weet je welke boom er voor je staat? Aan de hand van het blad, van de knoppen, de schors, de twijgen en de standplaats kan je al veel afleiden. Wil je al deze tips en tricks ontdekken, dan is deze cursus iets voor jou. In de voormiddag blijven we even binnen om de verschillende soorten te overlopen en daarna gaan we op pad om deze kennis te toetsen in de praktijk.

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis (natuur) wil werken
 • Voorkennis: geen voorkennis vereist
 • Catering: koffie en water is voorzien, picknick is zelf te verzorgen
 • Prijs: 85 euro per persoon (min. 5 - max. 16 deelnemers)

Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.
 

Het ABC van de Waalse milieuwetgeving
donderdag, december 16, 2021
14u00 - 17u00

Amelior en Centrum Duurzaam Groen organiseren een modulaire basisopleiding rond specifieke milieuthema´s. Op gebied van milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Er is heel wat milieuwetgeving die zeer complex is. Dit vormt een grote uitdaging voor de milieu-professionals in de opvolging en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden. Alle modules zijn verdeeld per onderwerp en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse praktijk. Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. 

 

 • Eerste kennismaking met de Waalse milieuwetgeving
 • Het ABC van de Waalse milieuwetgeving:
  • le code de l’environnement (livre I en livre II)
  • le permis d’environnement
  • le permis unique
  • la déclaration
  • de aanvraagprocedure
  • de milieuvergunningsvoorwaarden
  • de Waalse milieuoverheden
  • afval en verpakkingen
  • afvalwater & grondwaterwinning
  • lucht
  • bodem
  • gevaarlijke producten
  • geluid

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis milieu wil werken, medewerkers lokale overheden
 • Lesgever: Mario Deketelaere, Amelior
 • Catering: koffie en water
 • Minimaal 5 deelnemers ! Anders kan de sessie niet doorgaan.
 • Prijs: 270 euro excl voor inschrijvingen via Centrum Duurzaam Groen per persoon 
   
 • Inschrijven via www.amelior.be/nl/inschrijven-modulair/101
 • Vermeld 'Via Centrum Duurzaam Goen' om van het gunsttarief te genieten!

 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.

 

 

Het ABC van de Brusselse milieuwetgeving
donderdag, januari 13, 2022
14u00 - 17u00

Amelior en Centrum Duurzaam Groen organiseren een modulaire basisopleiding rond specifieke milieuthema´s. Op gebied van milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Er is heel wat milieuwetgeving die zeer complex is. Dit vormt een grote uitdaging voor de milieu-professionals in de opvolging en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden. Alle modules zijn verdeeld per onderwerp en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse praktijk. Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. 

 

 • Eerste kennismaking met de Brusselse milieuwetgeving
 • Het ABC van de Brusselse milieuwetgeving:
  • ingedeelde inrichtingen en de milieuvergunning
  • milieuvergunningsvoorwaarden en handhaving
  • afval
  • afvalwater en grondwater
  • bodem
  • lucht
  • gevaarlijke producten
  • geluid

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis milieu wil werken, medewerkers lokale overheden
 • Lesgever: Mario Deketelaere, Amelior
 • Catering: koffie en water
 • Minimaal 5 deelnemers ! Anders kan de sessie niet doorgaan.
 • Prijs: 270 euro excl voor inschrijvingen via Centrum Duurzaam Groen per persoon 
   
 • Inschrijven via www.amelior.be/nl/inschrijven-modulair/101
 • Vermeld 'Via Centrum Duurzaam Goen' om van het gunsttarief te genieten!

 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.
 

Klimaatboom Zoekt Tuin - Riemst
donderdag, januari 20, 2022
20u00 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert deze gratis infoavond samen met Limburg.net en gemeente Riemst in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat onlineU ontvangt de link in een aparte mail.
 

Ruimtelijke ordening
donderdag, februari 10, 2022
14u00 - 17u00

Amelior en Centrum Duurzaam Groen organiseren een modulaire basisopleiding rond specifieke milieuthema´s. Op gebied van milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Er is heel wat milieuwetgeving die zeer complex is. Dit vormt een grote uitdaging voor de milieu-professionals in de opvolging en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden. Alle modules zijn verdeeld per onderwerp en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse praktijk. Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. 

Een overzicht van de verschillende aspecten van de stedenbouwwetgeving (planning, vergunningen, handhaving) zoals van toepassing sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de impact van de ruimtelijke ordening op de milieuvergunningsproblematiek.
 

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis milieu wil werken, medewerkers lokale overheden
 • Lesgever: Bart De Becker, Amelior
 • Catering: koffie en water
 • Minimaal 5 deelnemers ! Anders kan de sessie niet doorgaan.
 • Prijs: 270 euro excl voor inschrijvingen via Centrum Duurzaam Groen per persoon 
   
 • Inschrijven via www.amelior.be/nl/inschrijven-modulair/101
 • Vermeld 'Via Centrum Duurzaam Goen' om van het gunsttarief te genieten!

 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.

 

 

Kettingzaag ECS 1 : onderhoud en afkorttechnieken
maandag, februari 14, 2022 en dinsdag, februari 15, 2022
08u30 - 15u30

De kettingzaag is één van de meest gebruikte machines in het bos, in natuurgebieden, in parken en misschien ook in uw eigen tuin. Tijdens deze tweedaagse opleiding maakt u kennis met de kettingzaag in al haar facetten, zowel wat betreft onderdelen en werking als onderhoud en gebruik. U leert met welke gezondheids- en veiligheidsaspecten u moet rekening houden. Na deze cursus kunt u de kettingzaag hanteren op een veilige en ergonomische manier. Daarnaast leert u hout met beperkte doorsnede afkorten en hoe u hulpmiddelen veilig gebruikt bij het manipuleren en stapelen van hout.

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Duur: 2 sessies van 6 uur
 • Doelgroep: bosbouwexploitanten en houtkopers, groenarbeiders en ploegbazen van lokale besturen en sociale economiebedrijven, landbouwers, medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen, groenondernemers, groenbeheerders
 • Voorkennis: geen voorkennis nodig vereist
 • Catering: koffie, thee en water worden voorzien
 • Prijs: 300 euro per persoon (min 4 en max 6 deelnemers)

Indien de cursisten dit wensen, mogen zij hun eigen materiaal (kettingzaag, PBM’s, slijpmateriaal, handgereedschap,…) gebruiken. Dit materiaal dient wel conform te zijn qua veiligheids- en onderhoudsnormen.

Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Raadpleeg hier de Europese kettingzaagnormen 1 - onderhoud en afkorttechnieken.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan opjt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 04779 066 413.
 

Klimaatboom zoekt tuin
woensdag, februari 16, 2022
19u30 - 21u30

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert deze gratis infoavond samen met Limburg.net in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat onlineU ontvangt de link in een aparte mail.

 

Klimaatboom zoekt tuin
woensdag, februari 23, 2022
19u30 - 21u30

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de praktijksessie “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert deze gratis infoavond samen met Limburg.net in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

Deze workshop is gratis en gaat door in leslokaal 2, Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.
 

Kettingzaag ECS 2 : basisvellingen
maandag, maart 7, 2022 en dinsdag, maart 8, 2022
08u30 - 15u30

Het onderhoud van en de (basis)afkorttechnieken met de kettingzaag – kortweg ECS 1 – hebben geen geheimen meer voor u? U hanteert de kettingzaag op een veilige manier?

Dan bent u klaar om de basis van het vellen van bomen onder de knie te krijgen. U leert de correcte technieken om kleine (diameter < 40 cm) en hellende bomen te vellen en past deze toe in diverse praktijksituaties. Ook vasthangende of ‘geparkeerde’ bomen veilig naar beneden brengen dmv handhulpmiddelen, bomen onttakken en stammen afkorten komen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor het veilig manipuleren en ergonomisch stapelen van hout.

Zoals u kan lezen is er altijd aandacht voor veiligheid! Daarom leren we u ook voordat u bomen velt de situatie juist inschatten en het goede materiaal te kiezen.

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Duur: 2 sessies van 6 uur
 • Doelgroep: bosbouwexploitanten en houtkopers, groenarbeiders en ploegbazen van lokale besturen en sociale economiebedrijven, landbouwers, medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen, groenondernemers, groenbeheerders
 • Voorkennis: basis kettingzaag of ECS 1
 • Catering: koffie en water worden voorzien
 • Prijs: 320 euro per persoon (min 4 en max 6 deelnemers)

Indien de cursisten dit wensen, mogen zij hun eigen materiaal (kettingzaag, PBM’s, slijpmateriaal, handgereedschap,…) gebruiken. Dit materiaal dient wel conform te zijn qua veiligheids- en onderhoudsnormen.

Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Raadpleeg hier de Europese kettingzaagnormen 2 - basisveltechnieken.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.
 

Afvalbeheer
dinsdag, april 26, 2022
14u00 - 17u00

Amelior en Centrum Duurzaam Groen organiseren een modulaire basisopleiding rond specifieke milieuthema´s. Op gebied van milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Er is heel wat milieuwetgeving die zeer complex is. Dit vormt een grote uitdaging voor de milieu-professionals in de opvolging en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden. Alle modules zijn verdeeld per onderwerp en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse praktijk. Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. 

 

Deze module behandelt:

 • Wettelijke verplichtingen 
 • Afvalsorteringen en -preventie
 • Opslag en verwerking van afval
 • Afvaltransport

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis milieu wil werken, medewerkers lokale overheden
 • Lesgever: Jan Clyncke, Amelior
 • Catering: koffie en water
 • Minimaal 5 deelnemers ! Anders kan de sessie niet doorgaan.
 • Prijs: 270 euro excl voor inschrijvingen via Centrum Duurzaam Groen per persoon 
   
 • Inschrijven via www.amelior.be/nl/inschrijven-modulair/101
 • Vermeld 'Via Centrum Duurzaam Goen' om van het gunsttarief te genieten!

 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.

 

Problematiek afvalwater en grondwater
maandag, mei 2, 2022
14u00 - 17u00

Amelior en Centrum Duurzaam Groen organiseren een modulaire basisopleiding rond specifieke milieuthema´s. Op gebied van milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Er is heel wat milieuwetgeving die zeer complex is. Dit vormt een grote uitdaging voor de milieu-professionals in de opvolging en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden. Alle modules zijn verdeeld per onderwerp en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse praktijk. Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. 

 

Deze module behandelt:

 • De heffing op lozing van afvalwater en winning van grondwater en oppervlaktewater
 • Lozingsvoorwaarden en voorwaarden voor winning van grondwater en oppervlaktewater
 • Wasinstallaties vrachtwagens en hun laadruimtes: voorwaarden, reductie waterverbruik en afvalwaterzuivering

 

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis milieu wil werken, medewerkers lokale overheden
 • Lesgever: Mario Deketelaere, Amelior
 • Catering: koffie en water
 • Minimaal 5 deelnemers ! Anders kan de sessie niet doorgaan.
 • Prijs: 270 euro excl voor inschrijvingen via Centrum Duurzaam Groen per persoon 
   
 • Inschrijven via www.amelior.be/nl/inschrijven-modulair/101
 • Vermeld 'Via Centrum Duurzaam Goen' om van het gunsttarief te genieten!

 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.

 

Milieuaangiftes
maandag, mei 9, 2022
14u00 - 17u00

Amelior en Centrum Duurzaam Groen organiseren een modulaire basisopleiding rond specifieke milieuthema´s. Op gebied van milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Er is heel wat milieuwetgeving die zeer complex is. Dit vormt een grote uitdaging voor de milieu-professionals in de opvolging en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden. Alle modules zijn verdeeld per onderwerp en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse praktijk. Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. 

Deze module geeft een overzicht van de belangrijkste milieuaangiftes die van uw organisatie verwacht worden. Er wordt op een praktische manier toegelicht hoe u deze op een correcte wijze kan opmaken.

 • Situering van de diverse milieuaangiftes en de wetgeving hieromtrent
 • Integraal milieujaarverslag
 • Bespreking van de diverse aangiftes afvalwater
  • captatie oppervlaktewater
  • heffing op waterverontreiniging
  • heffing op winning grondwater
    

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis milieu wil werken, medewerkers lokale overheden
 • Lesgever: Mario De Ketelaere, Amelior
 • Catering: koffie en water
 • Minimaal 5 deelnemers ! Anders kan de sessie niet doorgaan.
 • Prijs: 270 euro excl voor inschrijvingen via Centrum Duurzaam Groen per persoon 
   
 • Inschrijven via www.amelior.be/nl/inschrijven-modulair/101
 • Vermeld 'Via Centrum Duurzaam Goen' om van het gunsttarief te genieten!

 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.

 

 

Energiebeheer
maandag, mei 16, 2022
09u30 - 12u30

Amelior en Centrum Duurzaam Groen organiseren een modulaire basisopleiding rond specifieke milieuthema´s. Op gebied van milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Er is heel wat milieuwetgeving die zeer complex is. Dit vormt een grote uitdaging voor de milieu-professionals in de opvolging en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden. Alle modules zijn verdeeld per onderwerp en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse praktijk. Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. 

 

Deze module behandelt:

 • Energiezorg, energieboekhouding, energieverbruik, energieaudit
 • Hoe energie-efficiëntie verbeteren?

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis milieu wil werken, medewerkers lokale overheden
 • Lesgever: Dirk Van Den Broecke, Amelior
 • Catering: koffie en water
 • Minimaal 5 deelnemers ! Anders kan de sessie niet doorgaan.
 • Prijs: 270 euro excl voor inschrijvingen via Centrum Duurzaam Groen per persoon 
   
 • Inschrijven via www.amelior.be/nl/inschrijven-modulair/101
 • Vermeld 'Via Centrum Duurzaam Goen' om van het gunsttarief te genieten!

 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.

 

 

Interne milieuzorg als opportuniteit
maandag, mei 16, 2022
14u00 - 17u00

Amelior en Centrum Duurzaam Groen organiseren een modulaire basisopleiding rond specifieke milieuthema´s. Op gebied van milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Er is heel wat milieuwetgeving die zeer complex is. Dit vormt een grote uitdaging voor de milieu-professionals in de opvolging en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden. Alle modules zijn verdeeld per onderwerp en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse praktijk. Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. 

 

Deze module behandelt:

 • Algemene principes van interne milieuzorg
 • Continu verbeteren van het eigen bedrijf op het vlak van milieuprestaties en milieukosten
 • Algemene organisatie van milieuprestaties en milieukosten

 

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis milieu wil werken, medewerkers lokale overheden
 • Lesgever: Dirk Van Den Broecke, Amelior
 • Catering: koffie en water
 • Minimaal 5 deelnemers ! Anders kan de sessie niet doorgaan.
 • Prijs: 270 euro excl voor inschrijvingen via Centrum Duurzaam Groen per persoon 
   
 • Inschrijven via www.amelior.be/nl/inschrijven-modulair/101
 • Vermeld 'Via Centrum Duurzaam Goen' om van het gunsttarief te genieten!

 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.

 

 

Veilig werken langs de weg
dinsdag, mei 17, 2022
08u30 - 15u30

Je hebt de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat jij en je collega's veilig werken. Bij werken langs wegen is die verantwoordelijkheid nog een stuk groter. Het maken van een aangepaste veilige werkomgeving is dan een nog belangrijker aandachtspunt.

In deze opleiding maken we je wegwijs in de bijhorende verplichtingen en reglementen en hebben we het over de rechten en plichten van de ploegbegeleider. Na deze cursus kan je voor je arbeiders een aangepaste veilige werkomgeving maken gebruikmakend van een voertuig of van bakens en borden.

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: ploegbegeleiders, monitoren, leidingevenden, verantwoordelijken
 • Voorkennis: je hebt voor deze opleiding geen voorkennis nodig. Je beschikt wel over een minimale kennis van de verkeersregels
 • Catering: koffie en water worden voorzien
 • Prijs: 110 euro per persoon (min 8 en max 10 deelnemers)

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.
 

Milieuhandhandhaving
dinsdag, mei 31, 2022
09u30 - 12u30

Amelior en Centrum Duurzaam Groen organiseren een modulaire basisopleiding rond specifieke milieuthema´s. Op gebied van milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Er is heel wat milieuwetgeving die zeer complex is. Dit vormt een grote uitdaging voor de milieu-professionals in de opvolging en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden. Alle modules zijn verdeeld per onderwerp en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse praktijk. Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. 

Met het nieuwe Milieuhandhavingsdecreet en -besluit is het handhavingslandschap in het Vlaamse Gewest grondig hertekend.
Er werd geopteerd voor een uitgewerkt systeem van bestuurlijke handhaving – met bestuurlijke geldboetes en maatregelen – naast het systeem van de strafrechtelijke handhaving. Alle schendingen van de milieuwetgeving worden hierbij onderverdeeld in twee basiscategorieën: milieumisdrijven en milieu-inbreuken. Bovendien werden een aantal nieuwe organen opgericht (de Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer bij LNE, het Milieuhandhavingscollege, de Hoge Raad voor de Milieuhandhaving), die eveneens een belangrijke rol spelen bij de milieuhandhaving in het Vlaams Gewest.

In deze module wordt stilgestaan bij deze belangrijke wijzigingen en de gevolgen ervan in de praktijk. In een eerste deel worden de theoretische concepten toegelicht, in een tweede deel worden deze toegepast aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis milieu wil werken, medewerkers lokale overheden
 • Lesgever: Fien De Corte, Amelior
 • Catering: koffie en water
 • Minimaal 5 deelnemers ! Anders kan de sessie niet doorgaan.
 • Prijs: 270 euro excl voor inschrijvingen via Centrum Duurzaam Groen per persoon 
   
 • Inschrijven via www.amelior.be/nl/inschrijven-modulair/101
 • Vermeld 'Via Centrum Duurzaam Goen' om van het gunsttarief te genieten!

 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.
 

MER - nieuw
dinsdag, mei 31, 2022
14u00 - 17u00

Amelior en Centrum Duurzaam Groen organiseren een modulaire basisopleiding rond specifieke milieuthema´s. Op gebied van milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Er is heel wat milieuwetgeving die zeer complex is. Dit vormt een grote uitdaging voor de milieu-professionals in de opvolging en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden. Alle modules zijn verdeeld per onderwerp en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse praktijk. Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. 

Milieu-effectrapportage in Vlaanderen: toelichting over de opmaak van een MER-project, mogelijkheden voor vrijstelling, ontheffing en screening bij milieueffectbeoordeling op projectniveau. Bijkomend wordt stilgestaan bij de integratie van de milieueffectrapportage in de omgevingsvergunningsprocedure.

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis milieu wil werken, medewerkers lokale overheden
 • Lesgever: Fien De Corte, Amelior
 • Catering: koffie en water
 • Minimaal 5 deelnemers ! Anders kan de sessie niet doorgaan.
 • Prijs: 270 euro excl voor inschrijvingen via Centrum Duurzaam Groen per persoon 
   
 • Inschrijven via www.amelior.be/nl/inschrijven-modulair/101
 • Vermeld 'Via Centrum Duurzaam Goen' om van het gunsttarief te genieten!

 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.

Boomslepen met het trekpaard
donderdag, juni 2, 2022
08u30 - 15u30

Het inzetten van trekpaarden in de bosbouw is een efficiënte manier van bosbeheer. Paarden zijn nuttig in moeilijk toegankelijke terreinen waar de bodem en opstanden gespaard moeten blijven. De trekpaarden worden ingezet voor het uitslepen en transport van hout en het bestrijden van exoten. Bovenal is dit een natuurlijke en milieuvriendelijke manier van werken. Tijdens deze vorming krijgt u een beeld van het belang van trekpaarden in het bos. Daarna zet u de theorie om in de praktijk: werk zelf met een paard en geniet! 

 • Locatie: De Winning "Paardenkracht in het Boslandschap”, Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen
 • Duur opleiding: 1 dag
 • Doelgroep: iedereen die regelmatig in het bos werkt en iedereen die wil kennismaken met deze technieken
 • Catering: koffie, water, thee en broodjesmaaltijd inbegrepen
 • Kostprijs: € 110,00 per persoon (min. 8 - max. 15 deelnemers)

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.
 

Lucht
dinsdag, juni 14, 2022
14u00 - 17u00

Amelior en Centrum Duurzaam Groen organiseren een modulaire basisopleiding rond specifieke milieuthema´s. Op gebied van milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Er is heel wat milieuwetgeving die zeer complex is. Dit vormt een grote uitdaging voor de milieu-professionals in de opvolging en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Elke module kan afzonderlijk gevolgd worden. Alle modules zijn verdeeld per onderwerp en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse praktijk. Deze opleiding komt in aanmerking voor de wettelijke opleidingsplicht van de milieucoördinator. 

Deze module behandelt:

 • Soorten polluenten, hun bronnen en hun effecten
 • Internationaal luchtkwaliteitsbeleid (Kaderrichtlijn lucht, IED richtlijn, NEC richtlijn)
 • Vlaams luchtkwaliteitsbeleid (Vlarem II)

 

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde die aan zijn basiskennis milieu wil werken, medewerkers lokale overheden
 • Lesgever: David Knight, Amelior
 • Catering: koffie en water
 • Minimaal 5 deelnemers ! Anders kan de sessie niet doorgaan.
 • Prijs: 270 euro excl voor inschrijvingen via Centrum Duurzaam Groen per persoon 
   
 • Inschrijven via www.amelior.be/nl/inschrijven-modulair/101
 • Vermeld 'Via Centrum Duurzaam Goen' om van het gunsttarief te genieten!

 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.

 

 

Werken met de zeis
zaterdag, juli 16, 2022
09u00 - 16u00

Handwerktuigen worden wel eens als oudbollig of weinig efficiënt afgedaan. Maar de laatste jaren winnen ze weer terrein. Een inspannende ontspanning in de frisse buitenlucht met aandacht voor groepsdynamiek. Zeis en bijl brengen rust via ritme en dat in het hart van een Vlaanderens grootste natuurgebieden, de Vallei van de Zwarte Beek.

Deelnemers leren veilig en correct werken met de zeis en hoe ze te onderhouden. Gaandeweg ervaar je waar en wanneer het gebruik van handwerktuigen een meerwaarde betekent. Op vele terreinen is een zeis praktischer, millieuvriendelijker, zelfs sneller en uiteraard stiller dan de bosmaaier. En naargelang de cursus vordert, verwerf je ook (basis-)inzicht in de ecologie van grasland, ruigte, bos of houtkant. Een opleiding met aandacht voor mens en natuur. Een hele dag buiten.

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

 • Locatie: Parking Theepot, Ashoekstraat 2, Lummen, start wandeling Vallei van de Zwarte Beek, routebeschrijving
 • Lesgever: Kevin Lambeets, Zeis en Bijl
 • Prijs: 120 euro per persoon 

Alle materiaal wordt ter beschikking gesteld. Deelnemers mogen hun eigen materiaal meebrengen en gebruiken. Handschoenen zijn zelf te verzorgen.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.
 

Werken met de zeis
zondag, oktober 9, 2022
09u00 - 16u00

Handwerktuigen worden wel eens als oudbollig of weinig efficiënt afgedaan, maar de laatste jaren winnen ze weer terrein. 

Deelnemers leren veilig en correct werken met de zeis en hoe ze te onderhouden. Gaandeweg ervaar je waar en wanneer het gebruik van handwerktuigen een meerwaarde betekent. Op vele terreinen is een zeis praktischer, millieuvriendelijker, zelfs sneller en uiteraard stiller dan de bosmaaier. Naargelang de cursus vordert, verwerf je ook inzicht in de ecologie van grasland en ruigte. Een hele dag buiten.

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

 • Locatie: Parking Theepot, Ashoekstraat 2, Lummen, start wandeling Vallei van de Zwarte Beek, routebeschrijving
 • Lesgever: Kevin Lambeets, Zeis en Bijl
 • Prijs: 120 euro per persoon 

Alle materiaal wordt ter beschikking gesteld. Deelnemers mogen hun eigen materiaal meebrengen en gebruiken. Handschoenen zijn zelf te verzorgen.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.
 

Werken met de zeis
zaterdag, juni 24, 2023
09u00 - 16u00

Handwerktuigen worden wel eens als oudbollig of weinig efficiënt afgedaan. Maar de laatste jaren winnen ze weer terrein. Een inspannende ontspanning in de frisse buitenlucht. 

Deelnemers leren veilig en correct werken met de zeis en hoe ze te onderhouden. Gaandeweg ervaar je waar en wanneer het gebruik van handwerktuigen een meerwaarde betekent. Op vele terreinen is een zeis praktischer, millieuvriendelijker, zelfs sneller en uiteraard stiller dan de bosmaaier. En naargelang de cursus vordert, verwerf je ook inzicht in de ecologie van grasland, ruigte, bos of houtkant. Een opleiding met aandacht voor mens en natuur.

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Alle materiaal wordt ter beschikking gesteld, maar deelnemers mogen hun eigen materiaal meebrengen en gebruiken.
Zorg zelf voor een picknick en voldoende drinken. Voorzie ook bescherming tegen de zon, we zijn een hele dag buiten.

 • Locatie: Klimaattuin, Genendries 32, 3770 Riemst
 • Lesgever: Kevin Lambeets, Zeis en Bijl
 • Prijs: 130 euro per persoon 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.
 

Werken met de zeis
zondag, september 24, 2023
08u30 - 15u30

Handwerktuigen worden wel eens als oudbollig of weinig efficiënt afgedaan. Maar de laatste jaren winnen ze weer terrein. Een inspannende ontspanning in de frisse buitenlucht. 

Deelnemers leren veilig en correct werken met de zeis en hoe ze te onderhouden. Gaandeweg ervaar je waar en wanneer het gebruik van handwerktuigen een meerwaarde betekent. Op vele terreinen is een zeis praktischer, millieuvriendelijker, zelfs sneller en uiteraard stiller dan de bosmaaier. En naargelang de cursus vordert, verwerf je ook inzicht in de ecologie van grasland, ruigte, bos of houtkant. Een opleiding met aandacht voor mens en natuur. We behandelen gedurende dag het zeisgetuig, de afstelling van het materiaal, de basistechnieken, het maaien, het wetten, het zeisherstel en haren, gevorderde technieken en het belang van gefaseerd maaibeheer en hooien. 

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Alle zeismateriaal wordt ter beschikking gesteld, maar deelnemers mogen hun eigen materiaal meebrengen en gebruiken. Breng zeker werkhandschoenen en stevige schoenen mee. Gehoorsbescherming is ook handig tijdens het haren. Zorg voor een picknick en voldoende drinken. Voorzie ook bescherming tegen de zon of regen, we zijn een hele dag buiten.

 • Locatie: Vallei van de Zwarte Beek, Ashoekstraat z/n, 3560 Lummen
 • Lesgever: Kevin Lambeets, Zeis en Bijl
 • Prijs: 130 euro per persoon 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0479 066 413.