Vorming info

EHBO in het buitengebied - Erkenningsregeling bosexploitatie
00u00 - 00u00

Tijdens deze opleiding, speciaal op maat voor werknemers actief in het buitengebied, leert u hoe eerste hulp te bieden bij ongevallen. Werken in het buitengebied betekent vaak een moeilijkere toegankelijkheid van de hulpdiensten tot de plaats van het ongeval. Het toepassen van de gepaste eerste hulp is daarom zeer belangrijk.

 

Volgende aspecten komen onder andere aan bod tijdens de opleiding:

 

• Algemene benadering van levensbedreigende situaties
• Het ABC van de reanimatie
• Het correct briefen aan de hulpdiensten
• Bloedingen - wondverzorging - eenvoudige verbanden
• Praktische richtlijnen bij breuken, ontwrichtingen, spierscheuren
• Wat bij hersenschudding, hyperventilatie en flauwvallen?
• Zonneslag, hitteslag, onderkoeling en elektrocutie

 

Deze opleiding is erkend als permante vorming in het kader van de Erkenningsregeling Bosexploitatie. Na de opleiding ontvangt u het attest ‘EHBO initiator’.
Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training).

 

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of ter plaatse
Duur: 1 dag
Kostprijs: op aanvraag (min. 8 - max. 15 deelnemers)
Doelgroep: erkende bosexploitanten en houtkopers en iedereen die regelmatig in het buitengebied werkt

 

Voor inlichtingen over een vorming EHBO in het buitengebied op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Boomslepen met het trekpaard: kennismaking - 6 u
00u00 - 00u00

Het inzetten van trekpaarden in de bosbouw is een efficiënte en publieksvriendelijke manier van bosbeheer. Paarden zijn nuttig in moeilijk toegankelijke terreinen waar de bodem en opstanden gespaard moeten blijven. Door de grote wendbaarheid en de geringe bodemdruk blijft de bodem ongestoord en wordt bodemverdichting voorkomen. Met trekpaarden worden boomstammen uit het bos gesleept tot op de brandweg. De trekpaarden worden ook ingezet voor het uittrekken van exoten (bv. Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik). Het uittrekken van opslag met exoten is de beste vorm van bestrijding. Je verwijdert de zaadbomen en er komen weinig bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaten, aan te pas.

Het transporteren van materialen in en uit het bos en het opruimen van kronen brandhout kan met  paard en forwarder (een speciaal transportvoertuig om hout, materialen, takken … te transporteren in bossen). Het gebruik van trekpaarden is zeer publieksvriendelijk en draagt bij tot het milieuvriendelijk imago van de opdrachtgevers.
 

Werken met oude werktuigen met het trekpaard. Bewerken en zaaiklaar leggen van het veld (2 dagen)
00u00 - 00u00

Tijdens deze nostalgische maar ook innovatieve dag zal u leren om uw akkers en velden voortaan te bewerken zoals vroeger. U maakt kennis met de Belgische trekpaarden en hun geschiedenis.

 

U zult onder andere leren rijden met kordeel, cultiveren, ploegen en eggen. In het innovatieve gedeelte maakt u kennis met de nieuwste technieken en werktuigen.

 

Uitbreiding van deze cursus is mogelijk naar inzaaien en oogsten met oude werktuigen of werken met moderne paardentractie.

 

Deze opleiding wordt georganiseerd door ‘Paardenkracht in het Boslandschap in samenwerking met Trekpaard Promotie Vlaanderen.

 

Locatie: De Winning “Paardenkracht in het Boslandschap”, Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen
Kostprijs: op aanvraag (min. 10 - max. 15 deelnemers)
Duur: 2 dagen
Doelgroep: iedereen die regelmatig in het bos werkt en wil leren kennismaken met deze nieuwe technieken.

 

Voor inlichtingen over een vorming Werken met oude werktuigen met het trekpaard op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

GIS begrijpen en gebruiken - Basis
00u00 - 00u00

GIS (Geografisch Informatiesysteem)

Geografische gegevens zoals luchtfoto’s, perceels- of bestemmingsplannen zijn een belangrijke informatiebron als we beslissingen over onze omgeving willen nemen. De toegenomen digitalisering en beschikbaarheid van deze gegevens hebben de mogelijkheden naar het gebruik sterk vergroot. Een Geografisch Informatiesysteem (GIS) is hierbij onmisbaar voor iedereen die op het terrein actief is zoals lokale en regionale besturen, natuurverenigingen en terreinbeheerders.

In functie van de noden organiseert Centrum Duurzaam Groen de basisvorming GIS voor beginners en verdiepingscursussen over verschillende applicaties van GIS.

GIS begrijpen en gebruiken - Basis

GIS basis reikt u de fundamenten aan om met gedegen kennis van zaken en met de nodige vaardigheden aan de slag te gaan met GIS. Deze basiscursus richt zich tot de beginnende GIS-gebruiker. U leert de verschillende mogelijkheden en functionaliteiten van GIS met behulp van de ArcGIS 10 Desktop software van Esri.

U leert de essentiële tools gebruiken voor het creëren en beheren van geografische data, voor het presenteren van data op kaarten en voor het combineren en analyseren van data om bepaalde patronen en relaties te vinden. Daarnaast licht de lesgever toe waar u geografische gegevens kunt vinden.

De cursus wisselt theoretische concepten af met veel praktische oefeningen. Deze oefeningen zijn in de mate van het mogelijke afgestemd op het doelpubliek.

Deel 1
• Inleiding: Basisconcepten van GIS

Deel 2
• Onderdelen van ArcGIS Desktop (ArcView)
• Geografische gegevens weergeven
• Verkrijgen van informatie van objecten
• Analyseren van de relaties tussen objecten
• Geografische gegevens aanmaken en bewerken
• Presenteren van gegevens

Deel 3
• Opzoeken, downloaden en gebruiken van geografische gegevens (vb AGIV)

Locatie: PXL Tech, Campus Diepenbeek, Agoralaan, gebouw H, 3590 Diepenbeek.
Duur opleiding: 2 dagen
Doelgroep: startende GIS-gebruiker, basiskennis PC vereist.

Kostprijs: op aanvraag

U volgt deze vorming in groepen van maximaal 10 personen. U kunt dus rekenen op een maximale persoonlijke begeleiding. Tijdens de vorming zelf kunt u beschikken over een laptop met de ArcGIS software en ontvangt u het nodige cursusmateriaal als ondersteuning bij de vorming.

Voor inlichtingen over een vorming GIS begrijpen en gebruiken – Basis op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

GIS begrijpen en gebruiken – verdiepingscursussen
00u00 - 00u00

GIS (Geografisch Informatiesysteem)

Geografische gegevens zoals luchtfoto’s, perceels- of bestemmingsplannen zijn een belangrijke informatiebron als we beslissingen over onze omgeving willen nemen. De toegenomen digitalisering en beschikbaarheid van deze gegevens hebben de mogelijkheden naar het gebruik sterk vergroot. Een Geografisch Informatiesysteem (GIS) is hierbij onmisbaar voor iedereen die op het terrein actief is: lokale en regionale besturen, natuurverenigingen, terreinbeheerders,….

In functie van de noden organiseert Centrum Duurzaam Groen de basisvorming GIS voor beginners en verdiepingscursussen over verschillende applicaties van GIS.

 

GIS begrijpen en gebruiken – verdiepingscursussen

De GIS-verdiepingscursussen zijn cursussen over verschillende applicaties van GIS voor gevorderden of personen die minstens een basiskennis GIS bezitten. 

Dit zijn bijvoorbeeld cursussen over analyses maken, databanken opstellen en beheren en het georefereren in GIS. Het gebruik van GIS op een GPS-toestel en GIS en mobiele media zijn andere mogelijke onderwerpen. Deze vormingen zijn hoofdzakelijk bedoeld voor professionele gebruikers.

In het voorjaar 2014 organiseert Centrum Duurzaam Groen in samenwerking met PXL Tech Hogeschool en de provincie Limburg een bevraging bij verschillende doelgroepen over hun noden aan GIS-vorming. Aan de hand van deze resultaten wordt een vormingsprogramma uitgewerkt voor het najaar 2014 - voorjaar 2015. Meer informatie volgt.

Heeft u idees, suggesties of vragen in verband met GIS-vorming op maat, neem dan contact met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk
Duur opleiding: afhankelijk van het thema
Kostprijs: op aanvraag
Doelgroep: ieder die GIS-basis volgde of een basiservaring GIS bezit

Werking en onderhoud van machines en gereedschappen
00u00 - 00u00

Tijdens deze kortlopende opleidingen wordt antwoord gegeven op volgende vragen:
Is het gereedschap in orde voor gebruik?
Hoe het gereedschap correct en veilig gebruiken? Welke schade treedt op bij verkeerd gebruik?
Hoe het gereedschap onderhouden na dagelijks gebruik?
Hoe het gereedschap onderhouden voor de winteropslag?

 

Standaard worden 3 modules aangeboden:

• Snoeigereedschap

• Bosmaaier

• Grasmachine en mulchmaaier

 

Combinaties van twee modules op een dag zijn mogelijk.
De lessen worden gegeven in kleine groepjes (ongeveer 6 personen) zodat elke cursist een begeleiding op maat geniet.

 

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of ter plaatse
Kostprijs: op aanvraag
Doelgroep: iedereen die regelmatig gereedschap gebruikt in tuin-, park-, natuur- en bosbeheer

 

Voor inlichtingen over een vorming Werking en onderhoud van machines – 3u op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Werking en onderhoud van de kettingzaag (6u of 12u)
00u00 - 00u00

De opleiding Werking en onderhoud van de kettingzaag behandelt uitgebreid het correct en veilig gebruik van de kettingzaag en het basisonderhoud. De les van 6u gaat door op Centrum Duurzaam Groen.
Tijdens de opleiding van 12u komt praktijkoefening (zagen) op Centrum Duurzaam Groen of op locatie aan bod.

 

Een andere mogelijkheid is een opleiding van 6u die de werking en het onderhoud van de bosmaaier en de kettingzaag combineert. Tijdens deze gecombineerde opleiding komt het zagen niet aan bod.

 

Deze opleidingen worden gegeven in kleine groepjes (ongeveer 6 personen) zodat elke cursist een begeleiding op maat geniet.

 

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of ter plaatse
Kostprijs: op aanvraag
Doelgroep: erkende bosexploitanten en houtkopers en iedereen die regelmatig een kettingzaag gebruikt in tuin-, park-, natuur- en bosbeheer

 

Voor inlichtingen over een vorming Werking en onderhoud van de kettingzaag – 6u of 12u op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Kettingzaaggebruik – ECS1 – Onderhoud en afkorttechnieken (2 dagen)
00u00 - 00u00

Sinds kort zijn er op Europees niveau normen (standaards) ontwikkeld voor het gebruik van een kettingzaag. Vandaar de naam ECS of European Chainsaw Standards. Er zijn 4 standaardniveaus met elk hun eigen examen. Wie slaagt voor het examen behaalt het European Chainsaw Certificate (ECC). Hiermee kunt u per niveau uw competenties aantonen.
Een belangrijk voordeel is dat deze opleidingen en certificaten geldig zijn in alle EU-landen die de nieuwe European Chainsaw Standard (ECS) toepassen. U kunt pas deelnemen aan het examen voor een hoger niveau als u voor het voorgaande niveau bent geslaagd.

 

De 4 Europese kettingzaagstandaards zijn:

ECS 1 - u maakt kennis met de werking en onderhoud van de kettingzaag en je leert afkorttechnieken aan
ECS 2 - u leert de basisveltechnieken aan om kleine (diameter < 40 cm) en hellende bomen te vellen en op te werken
ECS 3 - u leert middelgrote en grote bomen (diameter > 40 cm) vellen door gebruik te maken van meer gevorderde veltechnieken en handlieropstellingen
ECS 4 - u leert ontwortelde en beschadigde bomen vellen

 

Tijdens de vorming ECS 1 leert u de kettingzaag van binnen en van buiten kennen. De onderdelen, het onderhoud en het correct en veilig gebruik van de kettingzaag worden behandeld. Verder komt ook het afkorten van hout met beperkte doorsnede aan bod alsook het veilig gebruik van hulpmiddelen bij het manipuleren en stapelen van hout. Na afloop van de cursus bent u in staat om de kettingzaag op een veilige en ergonomisch correcte manier te hanteren.

 

Raadpleeg hier de Europese kettingzaagnormen 1 - basistechnieken.

 

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of ter plaatse
Duur opleiding: 2 dagen
Kostprijs: op aanvraag
Doelgroep: iedereen die wil leren werken met de kettingzaag volgens de Europese kettingzaagstandaards

 

Voor inlichtingen over een vorming Kettingzaaggebruik - ECS 1 – Onderhoud en afkorttechnieken op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Boomslepen met het trekpaard: kennismaking (1 dag) Erkenning bosexploitatie
00u00 - 00u00

Het inzetten van trekpaarden in de bosbouw is een efficiënte en publieksvriendelijke manier van bosbeheer. Paarden zijn nuttig in moeilijk toegankelijke terreinen waar de bodem en opstanden gespaard moeten blijven. Door de grote wendbaarheid en de geringe bodemdruk blijft de bodem ongestoord en wordt bodemverdichting voorkomen. Met trekpaarden worden boomstammen uit het bos gesleept tot op de brandweg. De trekpaarden worden ook ingezet voor het uittrekken van exoten (bv. Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik). Het uittrekken van opslag met exoten is de beste vorm van bestrijding. Je verwijdert de zaadbomen en er komen weinig bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaten, aan te pas.

 

Het transporteren van materialen in en uit het bos en het opruimen van kronen brandhout kan met  paard en forwarder (een speciaal transportvoertuig om hout, materialen, takken … te transporteren in bossen). Het gebruik van trekpaarden is zeer publieksvriendelijk en draagt bij tot het milieuvriendelijk imago van de opdrachtgevers.

 

Boomslepen met het trekpaard: kennismaking (1 dag) Erkenning bosexploitatie

 

Tijdens deze vorming wordt de theorie van het boomslepen uitgelegd en krijgt u een beeld van het belang van trekpaarden in het bos. Daarna kunt u in de praktijk het boomslepen met het trekpaard aan het werk zien. Verschillende technieken in diverse omstandigheden worden er gedemonstreerd.

 

Voor meer info over het project Paardenkracht klik hier.

 

Deze opleiding komt in aanmerking voor de permanente vorming in het kader van de erkenningsregeling bosexploitatie.

 

Deze kennismaking wordt georganiseerd in samenwerking met De Winning, Inverde en Centrum Duurzaam Groen.

 

Locatie: De Winning ”Paardenkracht in het Boslandschap” , Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen. Routebeschrijving
Kostprijs: op aanvraag
Doelgroep: iedereen die regelmatig in het bos werkt en wil leren kennismaken met deze nieuwe technieken.

 

Voor inlichtingen over een vorming Boomslepen met het trekpaard op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Boomslepen met het trekpaard en initiatie kordeel rijden (2 dagen)
00u00 - 00u00

Het inzetten van trekpaarden in de bosbouw is een efficiënte en publieksvriendelijke manier van bosbeheer. Paarden zijn nuttig in moeilijk toegankelijke terreinen waar de bodem en opstanden gespaard moeten blijven. Door de grote wendbaarheid en de geringe bodemdruk blijft de bodem ongestoord en wordt bodemverdichting voorkomen. Met trekpaarden worden boomstammen uit het bos gesleept tot op de brandweg. De trekpaarden worden ook ingezet voor het uittrekken van exoten (bv. Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik). Het uittrekken van opslag met exoten is de beste vorm van bestrijding. Je verwijdert de zaadbomen en er komen weinig bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaten, aan te pas.

Het transporteren van materialen in en uit het bos en het opruimen van kronen brandhout kan met  paard en forwarder (een speciaal transportvoertuig om hout, materialen, takken … te transporteren in bossen). Het gebruik van trekpaarden is zeer publieksvriendelijk en draagt bij tot het milieuvriendelijk imago van de opdrachtgevers.

Boomslepen met het trekpaard en initiatie kordeel rijden (2 dagen)

Tijdens de eerste dag wordt in de voormiddag de theorie van het boomslepen toegelicht en in de namiddag maakt u kennis met het kordeel rijden. Op de tweede dag focust de lesgever zich op praktische oefening van het boomslepen met trekpaarden. U leert de verschillende technieken in diverse omstandigheden.

Locatie:De Winning “Paardenkracht in het Boslandschap”, Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen
Kostprijs: op aanvraag
Duur: 2 dagen

Doelgroep: iedereen die regelmatig in het bos werkt en wil leren kennismaken met deze nieuwe technieken.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met De Winning, Inverde en het Centrum Duurzaam Groen.

Voor inlichtingen over een vorming Boomslepen met het trekpaard op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Opleidingsmodules groenmedewerker
00u00 - 00u00

Dit is een volledig programma van 10 lesmomenten van telkens 6 uur gericht op de groenarbeider actief bij gemeenten, sociale economiebedrijven, tuinaannemers, enz. De inhoud van de verschillende modules is zo opgebouwd dat enkele weken op voorhand de technieken worden aangeleerd die nodig zijn om goed te kunnen werken in elk seizoen van het jaar.
De modules kunnen individueel of als een totaalpakket besteld worden.

Dag 1: De tuin klaarmaken voor een nieuw groeiseizoen (februari)

 • Grasmachine en mulchmaaier
 • Gazon: kalken, welke kalk gebruiken en hoe verspreiden? (bemesten is volgende maand)
 • Onderhoud beplanting: plantvakken opruimen, loof verwijderen, plantenborders klaarleggen, compost in plantvakken verwerken
 • Plantenkennis: bladverliezende hagen (liguster, beuk, haagbeuk, kornoelje) herkennen. Waarom kiezen voor een haag (of een gemengde haag) in plaats van een coniferenhaag?

Dag 2: Voorjaarsopruim in de tuin (maart)

 • Snoeigereedschap (gemotoriseerd)
 • Gazon: bemesten
 • Onderhoud beplanting: de voorjaarssnoei: welke planten, waarom en hoe snoeien? (bv. rozen,   hortensia's, lavendel en vlinderstruiken)
 • Plantenkennis: welke planten mogen zeker niet gesnoeid worden?! (bloeders en   zonnebrandgevoeligen)
 • Extra: Achterstallig snoeiwerk uitvoeren

Dag 3: Periode van de sterke groei - deel 1 (april)

 • Tuingereedschap (niet-gemotoriseerd)
 • Gazon: soorten maaibeheer: mulchen of opvangen, verticuteren
 • Onderhoud: hoe het onkruid de baas blijven? Alternatieve onkruidbestrijding (aandacht   voor goed schoffelen)
 • Plantenkennis: lentebloeiers en vaste planten herkennen en mogelijke toepassingen leren
 • Extra: een hoge afwerkingsgraad behalen

Dag 4: Periode van de sterke groei - deel 2 (mei)

 • Heggenschaar in orde zetten + leren onderhouden
 • Gazon: kanten afsteken
 • Onderhoud: algemene technieken snoei
 • Plantenkennis: lentebloeiers en vaste planten herkennen en mogelijke toepassingen leren
 • Extra: ergonomie

Dag 5: Periode van het scheren (juni)

 • Onderhoud: hagen, blokken en lentebloeiers scheren. Vormingssnoei en onderhoudssnoei.
 • Technieken van het scheren aanleren en met verschillende gereedschappen leren werken
 • Plantenkennis: lentebloeiers en hagen herkennen en mogelijke toepassingen leren
 • Extra: afwerking van de hagen en blokken

Dag 6: Periode van opruimen na de zomer (september)

 • Bosmaaier: gebruik en onderhoud
 • Onderhoud: herhaling hagen en blokken scheren
 • Plantenkennis: zomerbloeiers en herfstsierkenmerken herkennen en mogelijke toepassingen leren
 • Extra: verwerking van snoeiafval

Dag 7: Periode van aanplanten (oktober)

 • Kettingzaag in orde zetten en leren onderhouden
 • Kettingzaag leren correct en veilig gebruiken en PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen)

Dag 8: Periode van bladval (november)

 • Aanleg van beplanting
 • Gazon: opruimen bladval
 • Onderhoud: wintersnoei
 • Plantenkennis: snoeitijdstip leren bepalen
 • Extra: verwerking bladafval

Dag 9: Periode van wintersnoei (december)

 • Onderhoud groot gereedschap: aandacht voor winteronderhoud
 • Onderhoud: wintersnoei vervolg
 • Plantenkennis: snoeitijdstip
 • Planning leren maken

Dag 10: Periode van voorjaarsschoonmaak voorbereiden (januari-februari)

 • Na een jaar: resultaten bekijken, evalueren en bijsturen
 • Conclusies en plan van aanpak opstellen

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of ter plaatse
Duur opleiding: telkens 1 dag van 6 uur opleiding
Kostprijs: op aanvraag
Doelgroep: arbeiders actief binnen het onderhoud van plantsoenen, tuinen, parken , enz.

Heeft u ideeën, suggesties of vragen in verband met de opleidingsmodules groenmedewerker op maat, neem dan contact met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

 

Natuurlijk tuinieren

Onze omgeving wordt meer en meer in beslag genomen door wegenbouw, industriezones en verkavelingen. De openbare ruimte en onze tuinen zijn plaatsen waar we de natuur terug een plaats kunnen geven, een belevingsruimte kunnen creëren. Natuurlijk tuinieren wil niet zeggen dat deze groene ruimtes en plekjes er onverzorgd of wild moeten uitzien.

Integendeel, de inrichting en het beheer gebeurt op basis van een weldoordacht plan met een stevige structuur dat functioneert voor vele jaren. We hanteren hierbij steeds het principe van ‘de juiste plant op de juiste plaats’ en een milieuvriendelijk en duurzaam beheer. Als de planten bovendien vruchten of eetbare bloemen geven, vogels en andere nuttige dieren aantrekken, in ieder seizoen iets te bieden heeft,… dan krijgt de openbare ruimte en onze tuin een meerwaarde.

Tijdens de opleidingen Natuurlijk tuinieren wordt telkens voldoende ruimte gelaten voor vraagstelling, interactie en het bekijken van praktijkvoorbeelden op de locatie.

Een greep uit het aanbod opleidingsmodules Natuurlijk tuinieren:

De juiste plant op de juiste plaats
Elke plant vraagt zijn specifieke plaats om met succes te groeien en te bloeien.
Om hier inzicht in te krijgen, leert de lesgever u een paar basisregels en enkele handige trucjes waardoor u het bos weer door de bomen ziet. Door toepassing van deze regels wordt uw groene ruimte of tuin onderhoudsvriendelijker, duurzamer en heeft u minder groenresten en minder plagen en ziekten.

Correct gebruik van voedingsstoffen en bodemverbeteringsproducten
We gaan samen terug naar de basis. Hoe groeit een plant ? Wat gebeurt er precies in de bodem ? Wat is de functie van meststoffen ? Met zeer concrete praktische voorbeelden worden deze vragen opgelost. U zult merken hoe belangrijk het is een goede bodemstructuur te hebben en hoe eenvoudig en voordelig het is om deze te verkrijgen en te behouden.

Correct duurzaam aanplanten
Aanplanten is meer dan een kluitje in de grond steken. Wilt u de uitval na het aanplanten herleiden tot maximum vijf procent dan dient u enkele aandachtspunten te respecteren. Planttijdstip, plantmaat, plantensteunen, kwaliteit van planten, een goed plantgat, al dan niet water geven, de voeding,… al deze criteria bepalen het welslagen. Een investering van tweeënhalf uur van uw tijd om in de toekomst met herhaald succes te planten.

Zachte snoei
Waarom is uw vlinderstruik zo snel 'versleten', vallen de stengels van de Hortensia 'Annabelle' altijd open bij regen en wind, krijgt u zulke grote wilde scheuten na het snoeien van uw fruitbomen? Deze vorming maakt u wegwijs in de snoeikunst op een zeer eenvoudige manier waarbij de plantenwereld herleid wordt tot ongeveer 20 groepen en 4 snoeiwijzen. De zachte snoei is een andere snoei – zoals die vroeger werd toegepast – die zorgt voor minder werk, meer bloei en vrucht, minder groenresten en planten die mooi en oud kunnen worden.

Gazon
Voor heel wat parken en tuinen blijft gazon het troetelkind en tegelijkertijd vraagt het veel zorgen. Samen besteden we aandacht aan:
-              mos in het gazon
-              dun worden van het gazon
-              een bleke kleur van het gazon
-              alternatieven voor gazon
-              beheer van een bloemenweide
-              voor- en nadelen van mulchmaaien

Hoe de klant aanzetten tot kringlooptuinieren?
De woorden 'kringlooptuinieren' en 'ecologisch tuinieren' worden vaak nog geassocieerd met 'wilde tuinen'. Maar niets is minder waar. Ook een strakke moderne of gestructureerde 'Franse tuin' kan perfect ecologisch beheerd worden.
De lesgever legt u uit waar het zich precies om te doen is en welke voordelen de klant en de tuinaannemer of tuinverzorger er kunnen uithalen. Een boeiende win-win situatie is mogelijk!

Onkruid voorkomen op verhardingen en in beplantingen
Stilaan worden meer en meer chemische bestrijdingsmiddelen verboden. Maar hoe kunt u dan grindpaden en voegen kasseien onkruidvrij houden? En zoekt u gepaste oplossingen om jonge beplantingen onkruidvrij te houden? Tijdens deze opleidingsmodule maakt u kennis met alternatieve beheersvormen maar u leert vooral hoe u onkruid kunt voorkomen tussen beplantingen en op verhardingen. Want voorkomen is nog altijd beter én voordeliger dan genezen.

Alternatieve of minder gekende interessante tuinproducten in de handel
Er bestaan al heel wat degelijke producten in de handel om ecologisch en duurzaam te tuinieren zonder dat u hiervoor meer geld hoeft uit te geven. U maakt kennis met onder andere alternatieve onkruidbestrijding, praktische producten om af te boorden, degelijke bodemafdekproducten, goede meststoffen en bodemverbeteraars en duurzame Europese houtsoorten en natuursteen. Stel uw vraag of probleem qua materiaalgebruik en de kans is groot dat u die dag met een schitterend en voordelig alternatief huiswaarts gaat.

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of AMBER-toontuin, Putvennestraat 108, 3500 Hasselt of ter plaatse
Duur opleiding: 1 sessie van 6 uur. Mogelijkheid tot opsplitsen in twee sessies van 3 uur in de voormiddag, namiddag of avond
Kostprijs: op aanvraag
Doelgroep: professionelen en particulieren die hun groene ruimten en tuinen op een natuurvriendelijke en duurzame manier willen inrichten en beheren

Heeft u idees, suggesties of vragen in verband met de opleidingsmodules Natuurlijk tuinieren, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Opleidingen in samenwerking met VVOG
00u00 - 00u00

In samenwerking met de VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen) biedt het Centrum Duurzaam Groen opleidingen op maat. Deze opleidingen beogen het aanleren van een duurzaam groenonderhoud door het aanbrengen van zowel kennis (over technieken, materiaal, groei, …) als inzicht.

Een greep uit het aanbod:

 • Duurzaam gebruik van pesticiden: het wat, waarom en hoe en de gevolgen voor het onderhoud
 • Bepalen van conditie en eindbeeld van een beplanting
 • GPS (Gebruik, Plaats en Sierwaarde) van het snoeien
 • Bepalen van snoeitijdstip, -methode, -materiaal en vorm
 • Andere onderhoudswerken (op maat van de deelnemers)

Beheer van (on)kruiden

Van algemeen voorkomende groenobjecten, zoals kruidachtige en houtachtige beplantingen, wordt aangetoond hoe ze op een traditionele of op een natuurvriendelijke wijze kunnen onderhouden worden. Het Decreet duurzaam gebruik van pesticiden smeekt om nieuwe beheermethoden, dus we spreken niet meer over onkruidbestrijding, maar over onkruidpreventie en onkruidbeheer.

Conditie versus eindbeeld

Het beheren van een beplanting is het evenwicht vinden tussen enerzijds de planten in een goede conditie houden en anderzijds het werken naar het gewenste eindbeeld.

GPS  (Gebruik, Plaats en Sierwaarde) van het snoeien

Dankzij onze GPS (Gebruik, Plaats en Sierwaarde) van het snoeien kunt u op een snelle en eenvoudige manier een situatie inschatten om de functie, de plaats en de kenmerken van een beplanting te bepalen.

Tijdens deze opleiding leert u:

 • Een verantwoorde keuze maken over snoeimethode, -materiaal en -tijdstip
 • De gevolgen van uw keuzes in te schatten voor de komende jaren (voor- en nadelen).

Aan de hand van praktijkoefeningen leert u de verschillende snoeimethodes. Het werken met allerlei snoeimateriaal gaande van snoeischaar tot motorheggenschaar komt ruimschoots aan bod. Er wordt zoveel mogelijk gedemonstreerd en ingeoefend.

Andere onderhoudswerken (op maat van de deelnemers)

Op vraag van de cursisten kunnen er thema's toegevoegd worden zoals:

 • Het onderhoud van vaste planten, grassen en bloembollen
 • Het verwerken van snoeiafval en mulching in beplantingszones
 • Gazononderhoud

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of ter plaatse.
Duur: telkens 1 dag van 6 uur opleiding
Doelgroep: groenmedewerkers met weinig of geen ervaring
Catering: koffie, thee en water worden voorzien (broodjes mogelijk op bestelling)
Kostprijs: op aanvraag Kostprijs: op aanvraag

Heeft u idees, suggesties of vragen in verband een vorming van VVOG op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Oogsten van autochtone bessen en zaden – voor sociale economiebedrijven

Hoe kunt u op een optimale wijze zaden en bessen van autochtone bomen en struiken oogsten? Hoe vindt u de juiste boom? Hoe moet u zaden verzamelen, bewaren en leveren aan de kweker?

Deze opleiding is vooral praktijkgericht met een kort theoretisch gedeelte. Lesmethode en didactisch materiaal zijn ontwikkeld op maat van de verschillende doelgroepen binnen de sociale economie.

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of ter plaatse.
Duur: telkens 1 dag van 6 uur opleiding
Doelgroep: ploegleiders en groenarbeiders van sociale economiebedrijven
Catering: koffie, thee en water worden voorzien
Kostprijs: op aanvraag

Voor inlichtingen over een vorming Oogsten van autochtone bessen en zaden op maat, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Kleine landschapselementen (KLE’s) leren herkennen en beheren
00u00 - 00u00

U ontdekt de historiek en het nut van houtkanten en andere kleine landschapselementen (KLE’s), vroeger en nu.  U leert ook de meest voorkomende struiken en bomen herkennen. Vervolgens behandelt de lesgever het verband tussen KLE’s en:

• trage wegen
• landbouw
• cultuurhistorische functie
• economisch belang
• bron van energie
• biodiversiteitswaarde
• landschappelijk belang (van een statisch naar een dynamisch landschap)

Tijdens het tweede deel van de dag maakt u een wandeling waarin verschillende praktijkvoorbeelden aan bod komen. Na deze opleiding bent u in staat om het landschap beter te lezen.

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk of ter plaatse.
Duur: 1 dag van 6 uur opleiding
Doelgroep: iedereen met interesse in het landschap en de natuur
Catering: koffie, thee en water worden voorzien (broodjes mogelijk op bestelling)
Kostprijs: op aanvraag

Voor inlichtingen over een vorming Kleine landschapselementen leren herkennen en beheren, neem contact op met de coördinator vorming via info@centrumduurzaamgroen.be of tel. 089 44 90 25 – GSM 0470 21 08 67.

Boomslepen met het trekpaard: voor professionelen – 12u
maandag, mei 12, 2014
00u00 - 00u00

Het inzetten van trekpaarden in de bosbouw is een efficiënte en publieksvriendelijke manier van bosbeheer. Paarden zijn nuttig in moeilijk toegankelijke terreinen waar de bodem en opstanden gespaard moeten blijven. Door de grote wendbaarheid en de geringe bodemdruk blijft de bodem ongestoord en wordt bodemverdichting voorkomen. Met trekpaarden worden boomstammen uit het bos gesleept tot op de brandweg. De trekpaarden worden ook ingezet voor het uittrekken van exoten (bv. Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik). Het uittrekken van opslag met exoten is de beste vorm van bestrijding. Je verwijdert de zaadbomen en er komen weinig bestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaten, aan te pas.

Het transporteren van materialen in en uit het bos en het opruimen van kronen brandhout kan met  paard en forwarder (een speciaal transportvoertuig om hout, materialen, takken … te transporteren in bossen). Het gebruik van trekpaarden is zeer publieksvriendelijk en draagt bij tot het milieuvriendelijk imago van de opdrachtgevers.

 

Locatie: De Winning ”Paardenkracht in het Boslandschap” , Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen. Routebeschrijving

Duur opleiding: 2 dagen
Doelgroep: professionelen die de technieken van boomslepen met trekpaarden willen aanleren
Catering: koffie, water, thee en broodjesmaaltijd inbegrepen
Kostprijs: op aanvraag

Inschrijven kan via info@centrumduurzaamgroen.be, tel. 089 44 90 25 – gsm 0470 21 08 67
 

QGIS begrijpen en gebruiken - basis
woensdag, juli 23, 2014

Met QGIS kunt u geografische gegevens bekijken, bewerken en analyseren. QGIS (voorheen ook Quantum-GIS) is een gebruiksvriendelijk open source geografisch informatiesysteem (GIS). Dit betekent dat QGIS voor iedereen vrij toegankelijk en bewerkbaar is. Het draait op Linux, Unix, Mac OSX, Windows en Android en ondersteunt vele vector-, raster- en database-formaten en opties. QGIS bevat een groeiend aantal mogelijkheden in de applicatie zelf en in de plugins. U kunt data visualiseren, beheren, wijzigen en analyseren en u kunt kaarten opmaken om te printen.
Wilt u QGIS gebruiken binnen uw organisatie of als particulier en bent u op zoek naar een ondersteuning die u op weg helpt? Dan is deze opleiding iets voor u! 

Theorie
• Wat is GIS (Geografisch Informatiesysteem)?
• Wat is een raster, een vector?
• Welke databronnen bestaan er?
• Wat kunt u ermee?
• Hoe werkt Quantum GIS?
• Welke projectiesystemen bestaan er?

Oefeningen: een aantal eenvoudige bewerkingen met Quantum GIS leren uitvoeren
• Inladen van gegevens van verschillende bronnen (shapefile, raster, GPS, webservices)
• Invoeren van verspreidingsgegevens (puntlocaties)
• Tekenen van eenvoudige kaartjes waarop bepaalde zones aangeduid worden (aanmaken van polygonen)
• Afdrukken van kaartjes
• Afstanden/oppervlaktes berekenen
• Eenvoudige ruimtelijke selecties en analyses uitvoeren (voorbeelden: Hoeveel punten zijn er in een bepaalde zone? Hoeveel punten zijn er in de nabijheid van een waterloop?)

 

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk
Lesmateriaal: elke cursist voorziet zijn eigen computer/laptop. Het is niet nodig dat QGIS al geïnstalleerd is op uw computer, dit kan gebeuren tijdens de les.
Duur: naargelang de wens van de klant: 2 sessies van 3 uur of 1 sessie van 6 uur
Doelgroep: beginnende GIS-gebruiker, basiskennis PC vereist.
Kostprijs: op aanvraag

 

 

 
Duurzaam beheren en inrichten van sportterreinen
donderdag, september 24, 2015
09u00 - 15u00
 • Agenda - Uitnodiging
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
QGIS begrijpen en gebruiken - basis
maandag, augustus 21, 2017 en maandag, augustus 28, 2017
18u00 - 21u00
Met QGIS kunt u geografische gegevens bekijken, bewerken en analyseren. QGIS (voorheen ook Quantum-GIS) is een gebruiksvriendelijk open source geografisch informatiesysteem (GIS). Dit betekent dat QGIS voor iedereen vrij toegankelijk en bewerkbaar is. Het draait op Linux, Unix, Mac OSX, Windows en Android en ondersteunt vele vector-, raster- en database-formaten en opties. QGIS bevat een groeiend aantal mogelijkheden in de applicatie zelf en in de plugins. U kunt data visualiseren, beheren, wijzigen en analyseren en u kunt kaarten opmaken om te printen.
Wilt u QGIS gebruiken binnen uw organisatie of als particulier en bent u op zoek naar een ondersteuning die u op weg helpt? Dan is deze opleiding iets voor u! 
 

Theorie
• Wat is GIS (Geografisch Informatiesysteem)?
• Wat is een raster, een vector?
• Welke databronnen bestaan er?
• Wat kunt u ermee?
• Hoe werkt Quantum GIS?
• Welke projectiesystemen bestaan er?

Oefeningen: een aantal eenvoudige bewerkingen met Quantum GIS leren uitvoeren
• Inladen van gegevens van verschillende bronnen (shapefile, raster, GPS, webservices)
• Invoeren van verspreidingsgegevens (puntlocaties)
• Tekenen van eenvoudige kaartjes waarop bepaalde zones aangeduid worden (aanmaken van polygonen)
• Afdrukken van kaartjes
• Afstanden/oppervlaktes berekenen
• Eenvoudige ruimtelijke selecties en analyses uitvoeren (voorbeelden: Hoeveel punten zijn er in een bepaalde zone? Hoeveel punten zijn er in de nabijheid van een waterloop?)

Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk
Lesmateriaal: elke cursist voorziet zijn eigen laptop. Het is niet nodig dat QGIS al geïnstalleerd is op uw computer, dit kan gebeuren tijdens de les.
Duur: 2 sessies van 3 uur
Doelgroep: beginnende GIS-gebruiker, basiskennis PC vereist.
Catering: wij zorgen voor koffie en water
Prijs: 90 € (min. 5 - max. 10 personen)
 
Werken met de boslier
maandag, oktober 23, 2017
08u30 - 15u30

Tijdens deze vorming maken we gebruik van de tractor en de boslier in functie van de bosexploitatie. Rijden op moeilijk terrein, het rijden over een obstakel en het manoeuvreren in moeilijke omstandigheden komen aan bod. Naast de correcte technieken wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan het veilig rijden onder moeilijke omstandigheden. Maar vooral gaan we dieper in op het veilig en correct gebruik van de boslier. Een greep uit de punten die worden behandeld: de juiste positionering van de tractor, het correct communiceren, kabelbevestiging, het trekken onder een hoek, het gebruik van de vierwielaandrijving. 

Locatie: De Winning, Sint Ferdinandstraat 1, Lummen
Duur: 1 sessie van 6 uur
Doelgroep: bosbouwexploitanten en houtkopers, groenarbeiders en ploegbazen van lokale besturen en sociale economiebedrijven, groenbeheerders
Basiskennis: kunnen rijden met tractor
Catering: koffie en water
Prijs: 90 euro per persoon (min 6 deelnemers)

Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0470 210 867.
 

ECS 1 - Onderhoud & doorkorttechnieken
donderdag, september 20, 2018 en vrijdag, september 21, 2018
09u00 - 16u00

De kettingzaag is één van de meest gebruikte machines in het bos, in natuurgebieden, in parken en misschien ook in uw eigen tuin. Tijdens deze tweedaagse opleiding maakt u kennis met de kettingzaag in al haar facetten, zowel wat betreft onderdelen en werking als onderhoud en gebruik. U leert met welke gezondheids- en veiligheidsaspecten u moet rekening houden. Na deze cursus kunt u de kettingzaag hanteren op een veilige en ergonomische manier. Daarnaast leert u hout met beperkte doorsnede afkorten en hoe u hulpmiddelen veilig gebruikt bij het manipuleren en stapelen van hout.

 • Locatie: De Winning, Sint Ferdinadnstraat 1, 3560 Lummen
 • Duur: 2 sessies van 6 uur
 • Doelgroep: bosbouwexploitanten en houtkopers, groenarbeiders en ploegbazen van lokale besturen en sociale economiebedrijven, landbouwers, medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen, groenondernemers, groenbeheerders
 • Voorkennis: geen voorkennis nodig vereist
 • Catering: koffie, thee en water worden voorzien
 • Prijs: 190 euro per persoon (min 5 en max 6 deelnemers)

Indien de cursisten dit wensen, mogen zij hun eigen materiaal (kettingzaag, PBM’s, slijpmateriaal, handgereedschap,…) gebruiken. Dit materiaal dient wel conform te zijn qua veiligheids- en onderhoudsnormen.

Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Raadpleeg hier de Europese kettingzaagnormen 1 - onderhoud en afkorttechnieken.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0470 210 867.
 

ECS 1 - Onderhoud & doorkorttechnieken
donderdag, september 20, 2018 en vrijdag, september 21, 2018
09u00 - 16u00

De kettingzaag is één van de meest gebruikte machines in het bos, in natuurgebieden, in parken en misschien ook in uw eigen tuin. Tijdens deze tweedaagse opleiding maakt u kennis met de kettingzaag in al haar facetten, zowel wat betreft onderdelen en werking als onderhoud en gebruik. U leert met welke gezondheids- en veiligheidsaspecten u moet rekening houden. Na deze cursus kunt u de kettingzaag hanteren op een veilige en ergonomische manier. Daarnaast leert u hout met beperkte doorsnede afkorten en hoe u hulpmiddelen veilig gebruikt bij het manipuleren en stapelen van hout.

 • Locatie: De Winning, Sint Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen
 • Duur: 2 sessies van 6 uur
 • Doelgroep: bosbouwexploitanten en houtkopers, groenarbeiders en ploegbazen van lokale besturen en sociale economiebedrijven, landbouwers, medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen, groenondernemers, groenbeheerders
 • Voorkennis: geen voorkennis nodig vereist
 • Catering: koffie, thee en water worden voorzien
 • Prijs: 190 euro per persoon (min 5 en max 6 deelnemers)

Indien de cursisten dit wensen, mogen zij hun eigen materiaal (kettingzaag, PBM’s, slijpmateriaal, handgereedschap,…) gebruiken. Dit materiaal dient wel conform te zijn qua veiligheids- en onderhoudsnormen.

Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Raadpleeg hier de Europese kettingzaagnormen 1 - onderhoud en afkorttechnieken.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0470 210 867.
 

Bloemenweide: aanleg in de praktijk
donderdag, oktober 4, 2018
08u30 - 15u30

Bloemenweides bieden tal van voordelen: weinig onderhoud, zeer mooi, voeding en huisvesting voor talloze insecten,...  Ze geven een mooi beeld door hun levendige kleuren en zijn dan ook een esthetische meerwaarde langs wegen, in parken, in woonwijken of op een bedrijventerrein. Maar er is natuurlijk meer! Bloemenweides dragen bij aan een hogere biodiversiteit in uw gemeente of op uw bedrijf. De (wilde) bijen, hommels, vlinders en heel wat andere fauna kunnen er alleen maar van profiteren.

We krijgen steeds meer vragen over bloemenweides … en dan vooral waarom het niet lukt. Het correct en duurzaam aanleggen van een bloemenweide is geen evidente klus. Een slechte aanleg en een verkeerd onderhoud leiden al snel tot een achteruitgang van de beeldkwaliteit en een teleurstellend resultaat. Maar: een goed aangelegde bloemenweide is op termijn goedkoper in onderhoud dan een traditioneel gazon.

Cruciaal voor de aanleg van een bloemenweide is kennis over de groeiplek, het zadenmengsel, de aanleg en het maaibeheer. We starten met een korte theoretische inleiding en gaan dan aan de slag op een locatie waar een bloemenweide wordt aangelegd.

Na deze cursus kan je zelf aan de slag om een bloemenweide aan te leggen en optimaal te beheren.

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk
 • Duur: 1 dag
 • Doelgroep: groenarbeiders en ploegbazen van lokale besturen en sociale economiebedrijven, groenondernemers, groenbeheerders, tuin- en parkeigenaars
 • Voorkennis: geen voorkennis vereist
 • Catering: koffie en water worden aangeboden 
 • Prijs: 80 euro per persoon (min 6 - max 10 deelnemers)
   

Past de datum niet? Wil u een groep inschrijven? Wil u opleiding op locatie? Contacteer ons via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of op 0470 210 867 .

Bermen in landbouwgebied
donderdag, oktober 18, 2018
08u30 - 13u30
Proef ECC 2 : basisveltechnieken
vrijdag, oktober 26, 2018
08u30 - 15u30

Op Europees niveau werd een certificeringssysteem mbt het werken met de kettingzaag uitgewerkt. De basisdoelstelling is veilig en efficiënt werken met de kettingzaag. Daarnaast is het een duidelijke en eenvormig bewijs van vakbekwaamheid op europese schaal dat ondersteund wordt door de industrie en de boomverzorgings- en bosbouwsector!

Het examen ECC 2 basisveltechnieken test u volgens de European Chainsaw Standards 2 (Europese kettingzaagnormen 2 - Basisveltechnieken) en bestaat uit een theoretische test (meerkeuze vragen) en een praktische proef.

 • Locatie: op locatie, dikke Eikstraat, Lummen
 • Duur: 2 uur
 • Voorkennis: de deelnemer moet geslaagd zijn voor ECC 1
 • Catering: koffie en water worden aangeboden 
 • Prijs: 235 euro (30 euro extra voor certificaat indien geslaagd)
 • 4 deelnemers

Wanneer je als bosexploitant of koper van hout slaagt voor een ECC-examen, geldt dit als permanente vormingsdag ikv de Erkenningsregeling Bosexploitatie. Als je niet slaagt, moet je toch een andere opleiding.

Past de datum niet? Wil u een groep inschrijven? Wil u opleiding op locatie? Contacteer ons via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of op 0470 210 867 .
 

Proef ECC 1 : onderhoud & afkorttechnieken
dinsdag, november 13, 2018
08u30 - 15u30

Op Europees niveau werd een certificeringssysteem mbt het werken met de kettingzaag uitgewerkt. De basisdoelstelling is veilig en efficiënt werken met de kettingzaag. Daarnaast is het een duidelijke en eenvormig bewijs van vakbekwaamheid op Europese schaal dat ondersteund wordt door de industrie en de boomverzorgings- en bosbouwsector!

Het examen ECC 1 onderhoud & afkorttechnieken test u volgens de European Chainsaw Standards 1 (Europese kettingzaagnormen 1 - onderhoud & afkorttechnieken) bestaat uit een theoretische test (meerkeuze vragen) en een praktische proef.

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Duur: 2 uur
 • Voorkennis: niet vereist
 • Catering: koffie en water worden aangeboden 
 • Prijs: 195 euro (30 euro extra voor certificaat indien geslaagd)
 • 5 deelnemers

Wanneer je als bosexploitant of koper van hout slaagt voor een ECC-examen, geldt dit als permanente vormingsdag ikv de Erkenningsregeling Bosexploitatie. Als je niet slaagt, moet je toch een andere opleiding.

Past de datum niet? Wil u een groep inschrijven? Wil u opleiding op locatie? Contacteer ons via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of op 0470 210 867 .
 

Veilig werken langs de weg
woensdag, november 14, 2018
08u30 - 15u30

Als begeleider van een ploeg arbeiders heb je de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat je mensen veilig werken. Bij werken langs wegen is die verantwoordelijkheid nog een stuk groter. Het maken van een aangepaste veilige werkomgeving is dan een nog belangrijker aandachtspunt. In deze opleiding maken we je wegwijs in de bijhorende verplichtingen en reglementen en hebben we het over de rechten en plichten van de ploegbegeleider. Na deze cursus kan je voor je arbeiders een aangepaste veilige werkomgeving maken gebruikmakend van een voertuig of van bakens en borden.

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen
 • Duur: 6 uur
 • Voorkennis: niet vereist 
 • Catering: koffie en water, broodjeslunch 's middags
 • Prijs: 90 euro
 • Deelnemers: min 10 - max 20

Past de datum niet? Wil u een groep inschrijven? Wil u opleiding op locatie? Contacteer ons via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of op 0470 210 867 .

Brandhout
zaterdag, november 17, 2018
09u00 - 16u00

Is stoken op hout nog verantwoord? Welke types houtkachel zijn er? Welke houtsoort kan je gebruiken om te verwarmen? Hoe droog moet het hout zijn? Hoe maak je brandhout? Welke machines kan je gebruiken? En zo kunnen we nog even doorgaan. Als wat je altijd al wilde weten over brandhout komt aan bod.

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk
 • Duur opleiding: 1 dag, 6 uren
 • Doelgroep: iedereen die brandhout maakt of een houtkachel gebruikt
 • Basiskennis: niet vereist
 • Catering: koffie en water 
 • Kostprijs: € 85,00 per persoon (min. 5 - max. 15 deelnemers)
   

Past de datum niet? Wil u een groep inschrijven? Wil u opleiding op locatie? Contacteer ons via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of op 0470 210 867 .

ECS 1 - Onderhoud & doorkorttechnieken
zaterdag, november 17, 2018 en zaterdag, november 24, 2018
08u30 - 15u30

De kettingzaag is één van de meest gebruikte machines in het bos, in natuurgebieden, in parken en misschien ook in uw eigen tuin. Tijdens deze tweedaagse opleiding maakt u kennis met de kettingzaag in al haar facetten, zowel wat betreft onderdelen en werking als onderhoud en gebruik. U leert met welke gezondheids- en veiligheidsaspecten u moet rekening houden. Na deze cursus kunt u de kettingzaag hanteren op een veilige en ergonomische manier. Daarnaast leert u hout met beperkte doorsnede afkorten en hoe u hulpmiddelen veilig gebruikt bij het manipuleren en stapelen van hout.

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Duur: 2 sessies van 6 uur
 • Doelgroep: bosbouwexploitanten en houtkopers, groenarbeiders en ploegbazen van lokale besturen en sociale economiebedrijven, landbouwers, medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen, groenondernemers, groenbeheerders
 • Voorkennis: geen voorkennis nodig vereist
 • Catering: koffie, thee en water worden voorzien
 • Prijs: 190 euro per persoon (min 5 en max 6 deelnemers)

Indien de cursisten dit wensen, mogen zij hun eigen materiaal (kettingzaag, PBM’s, slijpmateriaal, handgereedschap,…) gebruiken. Dit materiaal dient wel conform te zijn qua veiligheids- en onderhoudsnormen.

Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Raadpleeg hier de Europese kettingzaagnormen 1 - onderhoud en afkorttechnieken.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan opjt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0470 210 867.
 

Boomslepen met het trekpaard
vrijdag, november 23, 2018
09u00 - 16u00

Het inzetten van trekpaarden in de bosbouw is een efficiënte manier van bosbeheer. Paarden zijn nuttig in moeilijk toegankelijke terreinen waar de bodem en opstanden gespaard moeten blijven. De trekpaarden worden ingezet voor het uitslepen en transport van hout en het bestrijden van exoten. Bovenal is dit een natuurlijke en milieuvriendelijke manier van werken. Tijdens deze vorming krijgt u een beeld van het belang van trekpaarden in het bos. Daarna zet u de theorie om in de praktijk: werk zelf met een paard en geniet! Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.
 

 • Locatie: De Winning "Paardenkracht in het Boslandschap”, Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen
 • Duur opleiding: 1 dag
 • Doelgroep: iedereen die regelmatig in het bos werkt en iedereen die wil kennismaken met deze technieken
 • Catering: koffie, water, thee en broodjesmaaltijd inbegrepen
 • Kostprijs: € 95,00 per persoon (min. 8 - max. 20 deelnemers)
   

Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0470 210 867.

Milieu: actualia bodem
donderdag, november 29, 2018
09u00 - 12u00

De milieuambtenaar komt vaak in contact met de Vlaamse bodemwetgeving. Tijdens deze vorming wordt dieper ingegaan op de regelgeving bodem met bijzondere aandacht voor de rol van de lokale besturen in het bodembeleid. Er wordt aandacht besteed aan de recente veranderingen in de regelgeving. Aan de hand van een praktische toelichting beantwoorden we een aantal vragen.

Welke gronden worden opgenomen in de gemeentelijke inventaris? Wat als er andere informatie beschikbaar is? Wat is een administratief oriënterend bodemonderzoek? Wat houdt vrijstelling van het uitvoeren van het oriënterend bodemonderzoek in? Welke gegevens kunnen geraadpleegd worden in het webloket? Welke specifieke verplichtingen rusten er op appartementen en bedrijvenunits? Hoe een onteigening door de gemeente aan te pakken? Welke verplichtingen moet de gemeente als eigenaar van een grond nakomen?

En natuurlijk is er ruimte voor andere vragen van de deelnemers.

Plaats: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk, Routebeschrijving
Duur: 3 uur
Doelgroep: milieuambtenaren, lokale toezichthouders, toezichthouders lokale politie, medewerkers gemeentelijke diensten,…
Kostprijs: 45,00 euro
Voorkennis: niet vereist
Catering: koffie, water en broodjeslunch

Past de datum niet? Wil u een groep inschrijven? Wil u opleiding op locatie? Contacteer ons via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of op 0470 210 867 .

De bosmaaier: onderhoud & werking
maandag, december 3, 2018
08u30 - 15u30

We overlopen de werking en het onderhoud van de bosmaaier. Is de bosmaaier in orde voor gebruik? Hoe de bosmaaier correct en veilig gebruiken? Welke schade treedt op bij verkeerd gebruik? Hoe de bosmaaier onderhouden na dagelijks gebruik? Hoe de bosmaaier onderhouden voor de winteropslag?  Indien gewenst mag de cursist zijn eigen materiaal gebruiken als dit door de lesgever wordt gecontroleerd. 

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk
 • Duur: 1 dag 
 • Doelgroep: bosbouwexploitanten en houtkopers, groenarbeiders en ploegbazen van lokale besturen en sociale economiebedrijven, landbouwers, medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen, groenondernemers, groenbeheerders
 • Voorkennis: geen voorkennis vereist
 • Catering: koffie en water worden aangeboden, inclusief broodjeslunch
 • Prijs: 95 euro per persoon (min 5 deelnemers)

Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Past de datum niet? Wil u een groep inschrijven? Wil u opleiding op locatie? Contacteer ons via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of op 0470 210 867 .

ECS 3 - gevorderde veltechnieken
dinsdag, december 4, 2018 en dinsdag, december 11, 2018
09u00 - 16u00

Is het onderhoud van de kettingzaag voor u kinderspel? Hebt u het veilig vellen van 'kleine' bomen onder de knie? Dan is het tijd om over te schakelen naar grotere (diameter stam > 40cm) en hellende bomen. U leert de gevorderde veltechnieken en het veilig en correct gebruik van een handlier van een ervaren lesgever.
 

 • Locatie: De Winning, Sint-Ferdinandstraat 1, Lummen
 • Duur: 2 sessies van 6 uur
 • Doelgroep: bosbouwexploitanten en houtkopers, groenarbeiders en ploegbazen van lokale besturen en sociale economiebedrijven, landbouwers, medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen, groenondernemers, groenbeheerders
 • Voorkennis:  ECS 1 & ECS 2
 • Catering:  koffie en water worden aangeboden
 • Kostprijs: 220 euro per persoon (min 5 en max 6 deelnemers)
   

Indien de cursisten dit wensen, mogen zij hun eigen materiaal (kettingzaag, PBM’s, slijpmateriaal, handgereedschap,…) gebruiken. Dit materiaal dient wel conform te zijn qua veiligheids- en onderhoudsnormen.

Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Raadpleeg hier de Europese kettingzaagnormen.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0470 210 867.

 

Basiscursus Ecologie
dinsdag, december 4, 2018
09u00 - 16u00

Wat is ecologie? Wat zijn ecosystemen? Welke dynamiek en relaties bestaan er tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen en landschappen? Hoe zat het nu ook weer met biotische en abiotische factoren? Hoe kunnen we de toestand van een landschap evalueren? Hoe interpreteren we het samen voorkomen van bepaalde planten? Welke rol spelen standplaats, bodemsamenstelling, waterhuishouding, milieudynamiek en successie daarin?

Een uitdagende inleiding in alle basisbegrippen die de ecologie rijk is.

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troidorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: milieuambtenaren, duurzaamheidambtenaren, groen- en natuurambtenaren, medewerkers van gemeentelijke milieu-, groen- en natuurdiensten, milieutoezichthouders lokale politie, ...
 • Voorkennis: niet vereist
 • Catering: koffie, water, broodjeslunch
 • Kostprijs: 80 euro per persoon 
   

Past de datum niet? Wil u een groep inschrijven? Wil u opleiding op locatie? Contacteer ons via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of op 0470 210 867 .
 

ECS 2 - basisveltechnieken
zaterdag, december 8, 2018 en zaterdag, december 15, 2018
08u30 - 15u30

Het onderhoud van en de (basis)afkorttechnieken met de kettingzaag – kortweg ECS 1 – hebben geen geheimen meer voor u? U hanteert de kettingzaag op een veilige manier?

Dan bent u klaar om de basis van het vellen van bomen onder de knie te krijgen. U leert de correcte technieken om kleine (diameter < 40 cm) en hellende bomen te vellen en past deze toe in diverse praktijksituaties. Ook vasthangende of ‘geparkeerde’ bomen veilig naar beneden brengen dmv handhulpmiddelen, bomen onttakken en stammen afkorten komen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor het veilig manipuleren en ergonomisch stapelen van hout.

Zoals u kan lezen is er altijd aandacht voor veiligheid! Daarom leren we u ook voordat u bomen velt de situatie juist inschatten en het goede materiaal te kiezen.

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Duur: 2 sessies van 6 uur
 • Doelgroep: bosbouwexploitanten en houtkopers, groenarbeiders en ploegbazen van lokale besturen en sociale economiebedrijven, landbouwers, medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen, groenondernemers, groenbeheerders
 • Voorkennis: basis kettingzaag of ECS 1
 • Catering: koffie en water worden voorzien
 • Prijs: 190 euro per persoon (min 5 en max 6 deelnemers)

Indien de cursisten dit wensen, mogen zij hun eigen materiaal (kettingzaag, PBM’s, slijpmateriaal, handgereedschap,…) gebruiken. Dit materiaal dient wel conform te zijn qua veiligheids- en onderhoudsnormen.

Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Raadpleeg hier de Europese kettingzaagnormen 2 - basisveltechnieken.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0470 210 867.

Heggen leggen
zaterdag, december 8, 2018
09u00 - 16u00

De techniek van heggen leggen of haagvlechten werd in onze streken meer dan tweeduizend jaar lang toegepast. Dit vooral om alleenstaande boerderijen tegen indringers te beschermen en rond weilanden om het vee op het perceel te houden. Bovendien waren deze heggen een belangrijke leverancier van hakhout, geriefhout, vruchten en kruiden. Door de komst van prikkeldraad en rasterdraad zijn veel heggen echter verdwenen en aan het onderhoud van oude en recent geplante heggen wordt niet veel aandacht meer besteed. De techniek bestaat erin de stam van de struiken laag in te kappen (zonder ze echter geheel door te kappen) en deze dan onder een hoek neer te leggen en in te vlechten. Het lijkt moeilijk te geloven dat deze gelegde struiken opnieuw uitlopen. En toch vormt zich in het voorjaar een dicht netwerk van takken, ondoordringbaar voor mens, hond en vee. Deze techniek zorgt niet alleen voor mooie, gezonde heggen maar maakt ook nieuwe toepassingen mogelijk. Van onze inheemse planten is vooral meidoorn bijzonder geschikt om heggen te leggen. Maar ook haagbeuk, hazelaar, liguster, sleedoorn, gelderse roos en kornoelje zijn bruikbaar. Deze opleidingsdag start met een theoretische inleiding waarbinnen de verschillende stijlen van haagvlechten aan bod komen, alsook een deeltje over materiaal en veiligheid. Daarna gaan we zelf aan de slag. Tijdens het praktijkgedeelte toveren we een twintigtal meter haag om tot een mooi voorbeeld van een gelegde of gevlochten haag. Na deze dag hebben de meeste deelnemers genoeg vertrouwen om zelf met kapmes of bijl aan de slag te gaan.

 • Lesgever: Valentijn De Cock
 • Locatie: Lummen
 • Duur opleiding: 1 dag
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde
 • Basiskennis: geen voorkennis vereist
 • Catering: picknick zelf mee te brengen
 • Kostprijs: € 100,00 per persoon
 • Deelnemers: min 8 - max 12

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0470 210 867.
 

Overheidsopdrachten: een goed bestek
donderdag, december 20, 2018
09u00 - 16u00

Het opmaken van een bestek is niet vanzelsprekend. U mag geen fout maken tegen de overheidsopdrachtenwetgeving? Een goed bestek is de basis van een goede overheidsopdracht. U geeft de nodige informatie in het bestek voor de leverancier. U kiest er de procedure die u wenst en moet volgen. U tekent het stappenplan uit voor de overheidsopdracht! 
Tijdens deze opleiding leert u op een gestructureerde en overzichtelijke manier een draaiboek op te stellen waar u altijd op kan terugvallen als er een bestek moet worden opgemaakt. De opleiding is praktisch opgevat, en de docent bespreekt alles aan de hand van cases.
 

Aandachtspunten in de cursus:

 • Wat is een bestek en waar bevindt een bestek zich in het traject van de overheidsopdracht?
 • Opmaken van een goed bestek.
 • Duiding variabele gegevens.
 • Correcte vermelding wetgeving.
 • Correcte vermelding afwijkingen.
 • Verplichte onderdelen en niet-verplichte onderdelen.
 • De valkuilen van het bestek.
 • Een stappenplan/draaiboek voor een goed bestek.

 

Praktisch:

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk
 • Duur: 1 dag 
 • Doelgroep: 
 • Voorkennis: geen voorkennis vereist
 • Catering: koffie en water worden aangeboden, inclusief broodjeslunch
 • Prijs: 120 euro per persoon (min 10 deelnemers om de cursus tye laten doorgaan, max 15 deelnemers)

Past de datum niet? Wil u een groep inschrijven? Wil u opleiding op locatie? Contacteer ons via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of op 0470 210 867 .
 

Werken met de bijl
zaterdag, januari 19, 2019
08u30 - 15u30

Handwerktuigen worden wel eens als oudbollig of weinig efficiënt afgedaan. Maar de laatste jaren winnen ze weer terrein. Een inspannende ontspanning in de frisse buitenlucht met aandacht voor groepsdynamiek. Zeis en bijl brengen rust via ritme en dat in het hart van een Vlaanderens grootste natuurgebieden, de Vallei van de Zwarte Beek.

Deelnemers leren veilig en correct werken met de bijl - en andere handwerktuigen zoals handzaag of Zwitserse gertel - en hoe ze te onderhouden. Gaandeweg ervaar je waar en wanneer het gebruik van handwerktuigen een meerwaarde betekent. Op vele terreinen is een bijl praktischer, millieuvriendelijker, zelfs sneller en uiteraard stiller dan de kettingzaag. En naargelang de cursus vordert, verwerf je ook (basis-)inzicht in de ecologie van grasland, ruigte, bos of houtkant. Een opleiding met aandacht voor mens en natuur. Een hele dag buiten.

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

 • Locatie: Parking Theepot, Ashoekstraat 2, Lummen, start wandeling Vallei van de Zwarte Beek, routebeschrijving
 • Lesgever: Kevin Lambeets, Zeis en Bijl
 • Duur: 6 uren
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde, …
 • Prijs: 90 euro per persoon (min. 8 - max. 10 deelnemers)
 • Deelnemers mogen hun eigen materiaal meebrengen en gebruiken.

Past de datum niet? Wil u een groep inschrijven? Wil u opleiding op locatie? Contacteer ons via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of op 0470 210 867 .
 

ECS 4 - stormschade
maandag, februari 11, 2019 en dinsdag, februari 12, 2019
09u00 - 16u00

Na ECS 1 en 2 en 3 komt natuurlijk ECS 4. Als deelnemer heb je voldoende ervaring met (moeilijkere) vellingen. In deze opleiding besteden we aandacht aan het verwerken van ontwortelde bomen en het beveiligen van wortelplaten, het vellen van bomen die een risico kunnen inhouden zoals beschadiging en dood hout en het gebruik van de lier.
 

 • Locatie: De Winning, Sint-Ferdinandstraat 1, Lummen
 • Duur: 2 sessies van 6 uur
 • Doelgroep: bosbouwexploitanten en houtkopers, groenarbeiders en ploegbazen van lokale besturen en sociale economiebedrijven, landbouwers, medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen, groenondernemers, groenbeheerders
 • Voorkennis:  ECS 1, ECS 2 & ECS 3
 • Catering:  koffie en water worden voorzien
 • Kostprijs: 225 euro per persoon (min 5 en max 6 deelnemers)

Indien de cursisten dit wensen, mogen zij hun eigen materiaal (kettingzaag, PBM’s, slijpmateriaal, handgereedschap,…) gebruiken. Dit materiaal dient wel conform te zijn qua veiligheids- en onderhoudsnormen.

Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Raadpleeg hier de Europese kettingzaagnormen.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0470 210 867.

Professionele blauw/groendaken
vrijdag, maart 22, 2019
09u00 - 16u00

Duurzaamheid heeft de voorbije jaren aan groot belang gewonnen. Maar ook klimaat-adaptief bouwen wordt met de opwarming van het klimaat een noodzaak. Vooral in de steden en dichtbebouwde kernen wordt meer groen een absolute must. Een deel van de oplossing bestaat uit het aanleggen van groendaken. Groendaken worden meer en meer toegepast bij nieuwbouw en renovatie. Niet alleen voor particulieren zijn groendaken interessant (langere levensduur van de dakbedekking, warmte- en geluidsisolatie, esthetische voordelen en extra ruimte), ook overheden zien de economische en ecologische voordelen van groendaken in: verbetering van de luchtkwaliteit, minder wateroverlast, gunstiger microklimaat en toename van de biodiversiteit. Dit betekent extra werk voor tuinaannemers, hoveniers, dakwerkers, op voorwaarde dat zij de kennis en de kunde hebben om deze groendaken professioneel aan te leggen en te onderhouden. Ook voor (tuin-)architecten vormen groendaken en groen-blauwe daken een nieuwe uitdaging die hen opportuniteiten bieden.

Het is duidelijk dat aan het concept ‘groendaken’ en ‘groen-blauwe daken’ zowel tal van theoretische als tal van praktische zaken gekoppeld zijn. In het opleidingstraject wordt dan ook bij voorkeur ingezoomd op beide aspecten. Op deze manier hebben alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerp, de installatie en het onderhoud van groendaken en groen-blauwe daken een zeer goed inzicht op het gehele plaatje. De ruime kennis en het feit dat de cursus openstaat voor diverse beroepsgroepen, biedt daardoor ook kansen op cross-sectorale samenwerking. De deelnemers (tuin- en algemene aannemers, tuinarchitecten, tuincentra en hun medewerkers, openbare besturen, studiebureaus, etc.) zijn door de combinatie van een theoretische en praktische module in staat om onder begeleiding, maar wel zelfstandig de bouw van groendaken en groen-blauwe daken op zich te nemen.

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Duur: 2 dagen
 • Doelgroep: Tuinaannemers en hun medewerkers, Dakwerkers en hun medewerkers, Openbare besturen, Ontwerpers, Architecten, Bouwpromotoren, Projectontwikkelaars
 • Voorkennis:  niet vereist
 • Prijs: gratis, maar inschrijven is verplicht

 

Werken met de onkruidbrander
dinsdag, maart 26, 2019
08u30 - 11u30

De onkruidbrander is vandaag nog altijd een van de alternatieven voor het gebruik van pesticiden in het beheer van ongewenste kruiden- en plantengroei. In deze praktische workshop komen volgende aspecten aan bod:

 • Controle brander (vat, slang, koppelingen,...)
 • Onderhoud gasbrander
 • Correct gebruik gasbrander
 • Verbruik gas beperken
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Voorbereiden werkplek
 • Praktische oefeningen
 • Brandveiligheid preventie
 • Kleine brand blussen

Praktische info:

 • Locatie: Centrum duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Duur: 3 uur
 • Kostprijs: 45 euro per persoon (min 6 en max 10 deelnemers)

Past de datum niet? Wil u een groep inschrijven? Wil u opleiding op locatie?
Contacteer ons via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of op 0470 210 867 .

 

Infosessie: Tijdelijke Natuur voor bedrijven en openbare besturen
donderdag, april 25, 2019
09u00 - 14u00

Of ze nu gedreven zijn door een bewust streven naar meer duurzaamheid, dan wel door het noodgedwongen bannen van schadelijke onkruidverdelgers, steeds meer bedrijven, organisaties en overheden bekommeren zich om hun impact op de biodiversiteit. Waarom is natuurbehoud belangrijk? Wat zijn de juridische implicaties van tijdelijke natuur? Hoe werkt  de vergunning tijdelijke natuur? Waarom hebben bedrijven meer rechtszekerheid met een vergunning dan zonder? Leer er meer over op deze gratis studiedag.
 

Programma

 • 9u00 Ontvangst
 • 9u30 Sprekers
  • Jelle Van den Berghe, Ecotoop, Belang van natuur op plaatsen waar je het niet verwacht
  • Hendrik Schoukens, LDR, Het concept tijdelijke natuur en de juridische waarde
  • Barbara Geschier, ANB, De procedure en aanpak van tijdelijke natuur
  • Peter Claus, Corridor, Illustratie van tijdelijke natuur door enkele concrete voorbeelden
  • Maarten Jacobs, Nature ID, Kansen en valkuilen voor natuurlijk groen binnen grijze infrastructuur
 • 13u00 Broodjeslunch met netwerkmoment
   

Inschrijven

Deze studiedag is gratis bij te wonen, maar inschrijven is verplicht.
Klik links op 
Schrijf je hier in!

Locatie

Zaal 'Onder de blote hemel', Provinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86, 3600 Genk

 

Overheidsopdrachten: een groen en duurzaam bestek
donderdag, mei 16, 2019
09u00 - 16u00

Het verduurzamen van overheidsopdrachten is één van de speerpunten van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten. Vanuit de voorbeeld- en sturende functie van de (aanbestedende) overheid wordt ingezet op:

 • groen/ecologisch verantwoord aankopen
 • maatschappelijk verantwoord (sociaal) aankopen
 • innovatief aankopen

Deze sessies gaan in op het wat, waarom en hoe van duurzame overheidsopdrachten. We belichten de verschillende aspecten van duurzame overheidsopdrachten, gaande van  functionele technische specificaties (prestatie-eisen) over keurmerken (labels) en levenscycluskosten tot duurzame selectiecriteria, gunningscriteria en contractuele bepalingen.

Zowel het (nieuwe) wettelijk kader als de beleidscontext komen aan bod. We hebben ook aandacht voor goede praktijken en maken u er wegwijs in.

 

Inhoud

 • Inleiding
 • Duurzame overheidsopdrachten: wat en waarom?
 • Verloop van een overheidsopdracht
 • Hoe duurzaam aanbesteden
 • Voorwerp van de opdracht
 • Duurzame technische specificaties
 • Keurmerken en labels
 • Duurzame selectiecriteria
 • Duurzame gunningscriteria
 • Duurzame uitvoeringsvoorwaarden
 • Link met het voorwerp van de opdracht
 • Hulpmiddelen voor duurzaam aanbesteden
 • Handleidingen en online informatie
 • Wettelijke verplichting om duurzaam aan te besteden
 • Case study
 • Doorheen de opleiding voldoende opportuniteit tot vraagstelling, intervisie en ervaringsuitwisseling

 

Praktische info

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: Deze opleiding richt zich naar medewerkers die instaan voor de opmaak van overheidsopdrachten in het algemeen binnen de social profit of de publieke sector en medewerkers van (milieu)diensten die het aspect duurzaamheid extra ter harte willen nemen.
 • Voorkennis: vertrouwdheid met overheidsopdrachten is aangewezen
 • Catering: wij zorgen voor koffie en water en een broodje
 • Kostprijs: 130 euro per persoon
 • Maximaal 15 deelnemers

   

Contactdag invasieve exoten
dinsdag, mei 21, 2019
08u30 - 13u00

Centrum Duurzaam Groen organiseert in samenwerking met de provincie Limburg een contactdag ‘invasieve exoten’.

Tijdens deze dag gaan we dieper in op preventief werken op werven om verspreiding van Japanse duizendknoop tegen te gaan. We bekijken ook enkele nieuwe bestrijdingsmethodes en bezoeken een locatie waar Japanse duizendknoop bestreden wordt. Josse Gielen, expert invasieve exoten van de dienst waterlopen Limburg neemt het deel preventie op zich. Thomas Lemmens van VLM geeft meer uitleg over de bestrijding van deze invasieve exoot bij de inrichting van natuurgebied Dautewijers.

Deze dag is gericht op ambtenaren van de technische dienst.

We sluiten af met een netwerkmoment met broodjes-lunch.

Programma :

 • 08.30 – 09.00 : Ontvangst.
 • 09.00 – 09.45 : Josse Gielen, preventie en beslissingsboom Japanse duizendknoop.
 • 09.45 – 10.30 : Thomas Lemmens, bestrijding Japanse duizendknoop.
 • 10.45 – 11.45 : Thomas Lemmens, bezoek Dautewijers met uitleg over bestrijding Japanse duizendknoop.
 • 12.00 – 13.00 : Netwerkmoment met broodjeslunch.
 • 13.00 : Einde.

Locatie :

Opgelet aangespast adres!

Kantine KFC Diepenbeek. Wasserijstraat 1, 3590 Diepenbeek.
 

Plaatsen zijn beperkt. Inschrijvingen tot 15 mei.

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht via https://forms.gle/vZ93t2Ay94uZiK3g6

Inspiratiedag Openbaar groen en blauw als motor voor een leefbare gemeente
donderdag, juni 6, 2019
08u30 - 14u00

Een groenblauw netwerk doorheen steden en dorpskernen is belangrijk! Niet enkel voor ecologie, biodiversiteit en natuur, maar ook als leverancier van diverse diensten aan onze maatschappij. Denk maar aan de bescherming tegen wateroverlast of hitte of als luchtzuiverende groene long. Zowel groen als water zijn een onmisbare schakel voor een stad of gemeente om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en om leefbaar te blijven.

Tijdens deze inspiratiedag lichten we alle voordelen van groen en blauw in bebouwde kernen toe en gaan we aan de hand van concrete workshops dieper in op bepaalde thema's.

  

Programma

 • 8.30 u.  Onthaal
 • 8.50 u.  WelkomstwoordBert Lambrechts, gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur
 • 9.00 u. De voordelen van groenblauwe ecosysteemdiensten in openbare domeinenWim Verheyden, INBO
 • 9.40 u. Onderhoud en beheer van groene publieke ruimte – hoe pak je dat aan? Bart Backaert, hoofd groendienst stad Aalst
 • 10.20 u. Pauze
 • 10.40 u. WORKSHOPS: ronde A
  • A1 Openleggen van beken in dorpscentra: waar moet je rekening mee houden? Steven Beyen, Provincie Limburg, Dienst Water en Domeinen
  • A2 Groenblauwe dooradering en natuurverbindingen: wat is het verschil? Thomas Impens, Provinciaal Natuurcentrum
  • A3 Hitte-eilandeffect: maatregelen om dit tegen te gaanKirsten Knaepen, Logo Limburg
  • A4 De juiste boom op de juiste plaats. Martijn Van Der Bruggen, Udenhout BV
  • A5 Ecosysteemdiensten kwantificeren en aantonen. Jan Staes, Universiteit Antwerpen
 • 11.40 u. WORKSHOPS: ronde B
  • B1 Groenblauwe dooradering en natuurverbindingen in de praktijk: openleggen van de Jeker in Tongeren. Jan Vanderstraeten en Katrien Van Den Bergh, SWECO
  • B2 Wat met hemelwater: wadi’s en lokale infiltratie. Koos Verkade, zelfstandige
  • B3 Fleur je gevel op. Mogelijkheden van gevelgroen. Bruno Verschaeve, Groene Gevels vzw
  • B4 Stadsnatuur in de Leuvense binnenstad. Wim Verheyden, INBO
  • B5 Omgaan met klachten over groen (onkruid, bladval, …). Mieke Pauwels, ervaringsdeskundige stad Hasselt
 • 12.40 u. Broodjeslunch en netwerkmoment

 

Locatie

Provinciaal Natuurcentrum, PNC, Craenevenne 86, 3600 Genk.

                

Deelname aan deze studiedag is gratis. Graag inschrijven vóór 30 mei, via het online inschrijfformulier, waarbij je ook aanduid aan welke workshops je wil deelnemen.
Het formulier vind je hier: www.limburg.be/inspiratiedag20190606 

 

Open Kamer Planten Dag
zondag, juni 9, 2019
13u00 - 17u00

De Warmste Week van Music for Life duurt voor Centrum Duurzaam Groen, De Winning en Talea een heel jaar. Daarom verkopen we kamerplanten, nestkastjes, insectenhotels, zweedse fakkels en bloempotten. We adopteren ook verwaarloosde plantjes om ze er weer bovenop te brengen.

De opbrengst gaat integraal naar Tele onthaal 106 en Beestig wijs.

Daarom organiseren we in onze vestiging een opendeurdag met:

 • Een hapje en drankje
 • Animatie en avontuur voor de kleinsten
 • Stand 7PK & Karwij
 • Gratis workshops:
  • Houden van kippen met tips & trics en kortingsbonnen voor je eigen kip!
  • Maak je eigen insectenhotel
  • Leer macrameeën: een eerste eenvoudig ontwerp
  • Pimp je bloempot
 • Verkoop:
  • Kamerplanten
  • Bijenhotel
  • Nestkastjes
  • Zweedse fakkels
  • Bloempotten
  • Onderzetters

Op 9 juni is iedereen tussen 13 en 17 uur welkom op de Troisdorflaan 19 in Genk (routebeschrijving: https://www.centrumduurzaamgroen.be/contact, onderaan).

Met een speciale dank aan de Kringwinkel: 

 

Fytolicentie: courante ziekten en plagen in openbaar groen
woensdag, juni 12, 2019
09u00 - 16u00

 Ziekten en plagen herkennen bij planten is geen evidente opdracht. Tijdens deze korte opleiding focussen we op de courante ziekten en plagen in (openbaar) groen en meer specifiek op die schadeverwekkers die in de lente en zomer aanwezig zijn in de beplantingen. Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om de meest voorkomende ziekten en plagen in beplantingen te herkennen. U kent de gevolgen van deze aantastingen en kan een inschatting maken van de maatregelen die moeten genomen worden.

Deze opleiding is een samenwerking tussen Escala en Centrum Duurzaam Groen, met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij en Agrocampus en is erkend als bijscholing in het kader van verlenging Fytolicentie.

 

Inhoud

 • Welke courante ziekten en plagen zijn aanwezig/te verwachten
  • insecten
  • schimmels
  • mijten
  • nematoden
  • bacteriën
 • Diagnose
  • belang van een snelle diagnose
  • hulpmiddelen voor diagnose: PCS: WWS en App
 • Opvolging
  • ontwikkeling schadeverwekker
  • monitoring
 • Schadebeeld
 • Bestrijding
  • alternatief
  • chemisch
 • Didactisch terreinbezoek

Praktisch

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, 3600 Genk.
 • Doelgroep: leidinggevenden en uitvoerende medewerkers van groendiensten, leidinggevenden en uitvoerende medewerkers in openbaar groen, tuinaannemers en hun medewerkers
 • Kennis: u bent werkzaam in de groene omgeving en beschikt over een basis plantenkennis, een basiskennis van ziekten en plagen is een plus.
 • Catering: koffie, water en een broodje worden aangeboden
 • Prijs: 50 euro excl btw per deelnemer
 • Maximaal 25 deelnemers!
 • Belangrijk: deze opleiding is erkend door de Vlaamse Overheid in het kader van de bijscholingen voor de verlenging van de fytolicentie. Om uw aanwezigheid te kunnen registreren dient u in het bezit te zijn van uw elektronische identiteitskaart. Om geldig te zijn als erkende bijscholing voor de verlenging van uw fytolicentie dient u de volledige cursus tot het einduur te volgen.

 

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0470 210 867.
 

Werken met de zeis
vrijdag, juni 14, 2019
09u00 - 16u00

Handwerktuigen worden wel eens als oudbollig of weinig efficiënt afgedaan. Maar de laatste jaren winnen ze weer terrein. Een inspannende ontspanning in de frisse buitenlucht met aandacht voor groepsdynamiek. Zeis en bijl brengen rust via ritme en dat in het hart van een Vlaanderens grootste natuurgebieden, de Vallei van de Zwarte Beek.

Deelnemers leren veilig en correct werken met de zeis en hoe ze te onderhouden. Gaandeweg ervaar je waar en wanneer het gebruik van handwerktuigen een meerwaarde betekent. Op vele terreinen is een zeis praktischer, millieuvriendelijker, zelfs sneller en uiteraard stiller dan de bosmaaier. En naargelang de cursus vordert, verwerf je ook (basis-)inzicht in de ecologie van grasland, ruigte, bos of houtkant. Een opleiding met aandacht voor mens en natuur. Een hele dag buiten.

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

 • Locatie: Parking Theepot, Ashoekstraat 2, Lummen, start wandeling Vallei van de Zwarte Beek, routebeschrijving
 • Lesgever: Kevin Lambeets, Zeis en Bijl
 • Duur: 6 uren
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde, …
 • Prijs: 85 euro per persoon

Deelnemers mogen hun eigen materiaal meebrengen en gebruiken.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0470 210 867.

Werken met de zeis
zaterdag, augustus 17, 2019
09u00 - 16u00

Handwerktuigen worden wel eens als oudbollig of weinig efficiënt afgedaan. Maar de laatste jaren winnen ze weer terrein. Een inspannende ontspanning in de frisse buitenlucht met aandacht voor groepsdynamiek. Zeis en bijl brengen rust via ritme en dat in het hart van een Vlaanderens grootste natuurgebieden, de Vallei van de Zwarte Beek.

Deelnemers leren veilig en correct werken met de zeis en hoe ze te onderhouden. Gaandeweg ervaar je waar en wanneer het gebruik van handwerktuigen een meerwaarde betekent. Op vele terreinen is een zeis praktischer, millieuvriendelijker, zelfs sneller en uiteraard stiller dan de bosmaaier. En naargelang de cursus vordert, verwerf je ook (basis-)inzicht in de ecologie van grasland, ruigte, bos of houtkant. Een opleiding met aandacht voor mens en natuur. Een hele dag buiten.

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

 • Locatie: Parking Theepot, Ashoekstraat 2, Lummen, start wandeling Vallei van de Zwarte Beek, routebeschrijving
 • Lesgever: Kevin Lambeets, Zeis en Bijl
 • Duur: 6 uren
 • Doelgroep: elke geïnteresseerde, …
 • Prijs: 85 euro per persoon 

Deelnemers mogen hun eigen materiaal meebrengen en gebruiken.

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0470 210 867.
 

Invasieve exoten: een praktische inleiding
dinsdag, september 10, 2019
09u00 - 12u00

In samenwerking met de provincie Limburg organiseren we een praktische inleiding rond enkele veel voorkomende ‘invasieve exoten’. We behandelen oa reuzenbalsemien, reuzenberenklauw en hemelboom. Deze soorten staan op de Unielijst. Plantensoorten op deze lijst mogen binnen de Europese Unie niet meer worden ingevoerd, gekweekt, verkocht en aangeplant. Alle lidstaten zijn verplicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. Indien dat niet lukt moet de populatie zo beheerd worden dat verspreiding en schade wordt voorkomen.

Na een korte inleiding gaan we deze planten op het terrein bekijken en bespreken alle mogelijkheden om deze te bestrijden of te beheren. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

 • Locatie: Centrum Duurzaam Groen, Troisdorflaan 19, Genk
 • Doelgroep: groenarbeiders en ploegbazen van lokale besturen en sociale economiebedrijven, landbouwers, medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen, groenondernemers, groenbeheerders
 • Prijs: 50 euro per persoon

Indien meerdere medewerkers een opleiding wensen te volgen of de datum past niet, contacteer ons dan op jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of 0470 210 867.
 

Klimaatboom zoekt tuin - Maaseik
woensdag, september 25, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in Ontmoetingshuis De Riet, Schoolstraat 20, 3680 Maaseik.

Klimaatboom zoekt tuin - Lummen
maandag, september 30, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in GCOC Oosterhof, Dr, Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen.
 

Klimaatboom zoekt tuin - Pelt
woensdag, oktober 2, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in CC Palethe, jeugdlaan 2, 3900 Pelt.

 

Klimaatboom zoekt tuin - Beringen
donderdag, oktober 3, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in OC De Buiting, Tessenderlosesteenweg 18, 3583 Beringen.

Klimaatboom zoekt tuin - Tongeren
maandag, oktober 7, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in Ambiorixzaal, Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren.

Klimaatboom zoekt tuin - Maasmechelen
woensdag, oktober 9, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in Raadzaal, oud gemeentehuis, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen.

Klimaatboom zoekt tuin - Hechtel-Eksel
maandag, oktober 14, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in Raadzaal gemeentehuis, Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel.
 

Klimaatboom zoekt tuin - Diepenbeek
woensdag, oktober 16, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in GC De Plak, Servaasplein 14, 3590 Diepenbeek.
 

Klimaatboom zoekt tuin - Hasselt
donderdag, oktober 17, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in Raadzaal van 't Scheep, Limburgplein 1, 3500 Hasselt.
 

Klimaatboom zoekt tuin - Voeren
maandag, oktober 21, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in Raadzaal gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren.

 

Klimaatboom zoekt tuin - Diest
maandag, november 4, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in Bovenzaal, Bezoekerscentrum Webbekoms Broek, Omer Vanaudenhovenlaan 48, 3290 Diest.

 

Klimaatboom zoekt tuin - Oudsbergen
donderdag, november 7, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in 't Heem, Kloosterstraat 5, 3670 Oudsbergen.
 

Klimaatboom zoekt tuin - Houthalen-Helchteren
woensdag, november 13, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in Greenville, Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren.
 

Klimaatboom zoekt tuin - Genk
maandag, november 18, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in MNC Heempark, Hoogzij 7, 3600 Genk.
 

Klimaatboom zoekt tuin - Sint-Truiden
woensdag, november 20, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in Refter stadswerkhuis, Sint-Jorisstraat 4510, 3800 Sint-Truiden.
 

ECS 3 : gevorderde veltechnieken
donderdag, november 21, 2019 en vrijdag, november 22, 2019
09u00 - 16u00

Is het onderhoud van de kettingzaag voor u kinderspel? Hebt u het veilig vellen van 'kleine' bomen onder de knie? Dan is het tijd om over te schakelen naar grotere (diameter stam > 40cm) en hellende bomen. U leert de gevorderde veltechnieken en het veilig en correct gebruik van een handlier van een ervaren lesgever.

 • Locatie: De Winning, Sint-Ferdinandstraat 1, Lummen
 • Duur: 2 sessies van 6 uur
 • Doelgroep: bosbouwexploitanten en houtkopers, groenarbeiders en ploegbazen van lokale besturen en sociale economiebedrijven, landbouwers, medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen, groenondernemers, groenbeheerders
 • Voorkennis:  ECS 1 & ECS 2
 • Kostprijs: 230 euro per persoon (min 5 en max 6 deelnemers)

Indien de cursisten dit wensen, mogen zij hun eigen materiaal (kettingzaag, PBM’s, slijpmateriaal, handgereedschap,…) gebruiken. Dit materiaal dient wel conform te zijn qua veiligheids- en onderhoudsnormen.

Deze vorming is erkend als attestgeldige vormingsdag in het kader van de Erkenningsregeling Bosbouwexploitatie.

Raadpleeg hier de Europese kettingzaagnormen.

Past de datum niet? Wil u een groep inschrijven? Wil u opleiding op locatie? Contacteer ons via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be of op 0470 210 867 .
 

Klimaatboom zoekt tuin - Wellen
woensdag, november 27, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in Jeugdheem De Reynaert (zaal 2), Bampstraat 11a, 3830 Wellen.
 

Klimaatboom zoekt tuin - Bilzen
maandag, december 2, 2019
19u30 - 22u00

Wil jij meer weten over de positieve eigenschappen van bomen in functie van klimaat, gezondheid, natuur en economie? Ben jij benieuwd welke boom je best kiest voor jouw tuin, hoe je een boom moet planten en onderhouden en hoe je een boomspiegel inricht? Kom er dan alles over te weten tijdens de Infoavond “Klimaatboom zoekt tuin”.

Centrum Duurzaam Groen organiseert  deze infoavond in het kader van de actie ‘Klimaatboom zoekt tuin’ waarbij de inwoners van provincie Limburg en Diest na hun deelname aan de infoavond een kortingsbon ontvangen ter waarde van 20 euro. Met deze bon krijg je korting bij de aankoop van een klimaatboom bij een deelnemende handelaar.

De infoavond is gratis en gaat door in CC De Kimpel, Kleine zaal, Eikenlaan 25, 3740 Bilzen.