Amberthema's

Jaarlijks werken onze Amberadviseurs aan een thema waar extra aandacht aan wordt besteed. In 2019 besteden we met Amber extra aandacht aan 'bloemrijke graslanden'. In 2020 is het Amberthema 'boomspiegels'. Ieder jaar maken wij een handig draaiboek over het thema dat gratis ter beschikking wordt gesteld aan de Limburgse gemeenten en Diest.