Amberspeelplaats

De nood aan een groene schoolomgeving en natuurlijk spelen is in opmars. Veel scholen spelen hierop in door groene en avontuurlijke speelplaatsen aan te leggen. Een sterke visie blijkt echter vaak te ontbreken. Speelruimtes waar enkele boomstammen worden neergelegd of een wiglo wordt gebouwd, zijn niet per definitie leuke en uitdagende speelplaatsen. Er is een groot verschil tussen een hype en een visie.

Bij Amber geven we advies over groene en avontuurlijke speelplaatsen, steeds met een geëigende visie. In een tijdperk waar gamen en Facebook een centrale rol speelt bij jongeren, is een sterke visie op de rol van de buitenruimte voor kinderen belangrijk.

Een gezonde buitenruimte draagt bij aan de vorming van elk kind. Groene en avontuurlijke speelplaatsen spelen een belangrijke rol in het pedagogische klimaat van scholen. Naast een uitdagende speelplek vormt speelnatuur op scholen een leerplek die de zinnen prikkelt, creativiteit stimuleert, natuurbeleving versterkt en aanzet geeft tot beweging. Speelplaatsen worden op die manier inspirerende leeromgevingen, die ingezet kunnen worden om rond de eindtermen van bijvoorbeeld muzische vorming, wereldoriëntatie, Nederlands en lichamelijke opvoeding te werken.

Met een Amberadvies creëert u in een handomdraai een groene en avontuurlijke speelplaats. Er kan een thema gekozen worden waarrond we werken om vorm te geven aan jou speelgroen, of er worden verschillende zones gecreëerd waar plaats is voor natuur, avontuur, een biologisch moestuintje of zelfs een modderbad voor het schoolvarkentje.

Voor het creëren van uitdagende en verrijkende speelomgevingen gebruiken wij reliëf, bomen en struiken, water, schaduw en natuurlijke materialen.

Het omvormen van een speelplaats vertrekt vanuit de ogen van de kinderen. Samen met de kinderen, ouders, leerkrachten, directie en het poetspersoneel ontwerpt onze landschapsarchitect een groene speelplaats.

Iedereen mag dus mee dromen, denken en doen. Door iedereen van bij de planning, de bouw en het beheer te betrekken ontstaat een speelplaats die door iedereen gedragen wordt en die aan de specifieke behoeften van de school voldoet.

Wij zoeken samen met u naar de nodige budgetten, subsidiemogelijkheden en vrijwillige handen voor de omvorming van uw speelplaats.