Nieuws

Amber Opleidingscheque

Ook in het najaar van 2018 kunnen de Limburgse (en Diest) gemeentelijke groenploegen gebruik maken van de AMBERopleidingscheque, aangeboden door Limburg.net. Een cheque geeft recht op een workshop van drie uur op locatie. In het kader van het project Ruimte voor Bomen is dit jaar gekozen voor een workshop begeleidingssnoei.

De workshops gaan door in de stad of gemeente. De data zijn in onderling overleg af te stemmen. Neem contact via jt.rickert@centrumduurzaamgroen.be om een Amberworkshop in te plannen.

Platform Openbaar Groen

Save the date: donderdag 18 oktober 2018 organiseert provincie Limburg het volgende Platform Openbaar Groen over bermen in landbouwgebied.
Deze studiedag zoemt aan de hand van praktijkvoorbeelden en onderzoek in op de waarde en het beheer van de 1 meter grasbermen en op het belang van handhaving en communicatie.

Ecologie: basiscursus

Een uitdagende inleiding in alle basisbegrippen die de ecologie rijk is op 18 september in Genk.

Wat is ecologie? Wat zijn ecosystemen? Welke dynamiek en relaties bestaan er tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen en landschappen? Hoe zat het nu ook weer met biotische en abiotische factoren? Hoe kunnen we de toestand van een landschap evalueren? Hoe interpreteren we het samen voorkomen van bepaalde planten? Welke rol spelen standplaats, bodemsamenstelling, waterhuishouding, milieudynamiek en successie daarin?

Alle details & inschrijven? Klik!

Excursie bloemenweides en grasland in openbaar groen

Openbaar groen natuurlijker en met meer bloemen en kruiden inrichten en tegelijkertijd het onderhoud goedkoper en minder intensief maken? Dat wil toch iedereen!

Maar hoe begin je daaraan. Je kan bij Centrum Duurzaam Groen natuurlijk een cursus volgen of  kom met ons een kijkje nemen bij de groendienst van de gemeente Zonhoven. De groendienst is er gestart om op verschillende plaatsen (rond punt, bermen, sportpark, braakliggend terrein,...) natuurlijke bloemenweides en graslanden te ontwikkelen. Dit proces zit nog in een opstartfase en zal nog enkele jaren geduld vragen, maar toch zijn er al enkele fraaie resultaten te zien. Op termijn zal de biodivesriteit en het onderhoudsgemak er wel bij varen. 

Deze excursie wil op een laagdrempelige manier de deelnemers laten kennismaken met eenvoudige manieren om een andere, natuurvriendelijke manier openbaar groen te beheren.

Deze excursie is gratis, maar we vragen wel om in te schrijven: www.centrumduurzaamgroen.be/chronologisch-overzicht

Werken met de zeis

Na deze - laatste ? - winterprik kijken velen uit naar de zon, de lente, de zomer,… en enkelen ook al naar het hooiseizoen. Daarom kondigen we nu al aan dat we dit jaar de vorming ‘Werken met de zeis’ hebben opgenomen in ons programma. In samenwerking met ‘Zeis en Bijl’ organiseren we deze praktijkopleiding voor elke geïnteresseerde (van beginner tot gevorderde) midden in een prachtig natuurgebied van de Vallei van de Zwarte Beek.

Alle info & inschrijven? Hier even klikken!
 

Platform Openbaar Groen: een vernieuwde kijk op bermen

Op het Platform Openbaar Groen ism Provincie Limburg en Provinciaal Natuurcentrum Limburg op 22 maart toont recent onderzoek het grote belang van bermen aan voor planten én dieren. Schrijf je nu in door hier te klikken.

Recent onderzoek van het Provinciaal Natuurcentrum en specialisten toont het grote belang aan van bermen voor planten én dieren. Een wegbermbeheer dat rekening houdt met planten en kleine dieren draagt niet alleen bij tot de plaatselijke natuur, het werkt vaak ook kostenbesparend.

Deze studiedag presenteert het provinciaal onderzoek in 30 Limburgse bermen en reikt methoden aan om bij bermbeheer rekening te houden met dieren en planten. Verder wordt gekeken naar de voordelen van een ecologische maaier en nieuwe producten uit grasmaaisel. Tot slot presenteren twee gemeenten hun aanpak rond bermen.
 

Bloemenweides: aanleg & beheer

Bloemenweides bieden tal van voordelen: weinig onderhoud, zeer mooi, goedkoop in aanleg, voeding en huisvesting voor talloze insecten,...  Bloemenweides geven een mooi beeld door hun levendige kleuren. Ze kunnen dan ook een echte meerwaarde zijn langs wegen, in parken, in woonwijken of op een bedrijventerrein.  Maar er is natuurlijk meer! Bloemenweides dragen bij aan een hogere biodiversiteit in uw gemeente of uw bedrijf. De (wilde) bijen, hommels, vlinders en heel wat andere fauna kunnen er alleen maar van profiteren en op vooruit gaan.

We krijgen steeds meer vragen over bloemenweides … en dan vooral waarom het niet lukt.

Het correct en duurzaam aanleggen van een bloemenweide is geen evidente klus. Een slechte aanleg en een verkeerd onderhoud leiden al snel tot een achteruitgang van de beeldkwaliteit en een teleurstellend resultaat. Maar: een goed aangelegde bloemenweide is op termijn goedkoper in onderhoud dan een traditioneel gazon.

Cruciaal voor de aanleg van een bloemenweide is kennis over de groeiplek, het zadenmengsel, de aanleg en het maaibeheer. Ook vanuit een bestaand grasland of -perk kan een bloemenweide ontwikkeld worden door een correct beheer. We besteden ook aandacht aan het verschil met bloemenakkers. In de voormiddag houden we het eerder theoretisch en technisch. In de namiddag gaan we het terrein op.

Na deze cursus kan je zelf aan de slag om een bloemenweide aan te leggen of optimaal te beheren. Inschrijven kan door hier te kliken.
 

Het nieuwe natuurbeheerplan ontleed

De integratie van het bos- en natuurdecreet is volop aan de gang en moet leiden tot een ‘geïntegreerd natuurbeheer’.  Hierbij wordt  gestreefd naar een duurzame invulling van de ecologische, sociale en economische functies, afhankelijk van de doelstellingen van de eigenaar en de terreincondities. Verschillende terreintypes (bos, park, bermen, bomenrijen, …), verschillende eigenaars en verschillende ambities kunnen dan in één beheerplan gecombineerd worden.

Ook voor overheidsinstellingen en openbare besturen zal dit een rol gaan spelen. Het is nog niet verplicht maar het biedt voordelen om jouw beheerplan al volgens de nieuwe regelgeving op te maken.

Tijdens deze vorming gaan we in de voormiddag dieper in op het concept ‘geïntegreerd natuurbeheer’ en de nieuwe begrippen en principes van het geïntegreerde natuurdecreet. We verduidelijken ook de methodiek en onderdelen van de nieuwe beheerplanning. In de namiddag zullen we stap voor stap een natuurbeheerplan uitwerken zoals dat voor steden en gemeenten van toepassing kan zijn.

Wie afgelopen jaar het theoretische gedeelte al volgde, kan er voor kiezen enkel het praktische luik in de namiddag te volgen.

Praktische info & inschrijven: klik hier!
 

Warmathon

Centrum Duurzaam Groen was op de afspraak: lopen, wandelen en een drankje voor het goede doel. Samen met zusterorganisaties Talea en De Winning in Hasselt op Warmathon.